09.06.2020 | Organitza Oficina Catalana de Canvi Climàtic

El Programa Voluntari de Compensació d’Emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (PvComp) és un programa que impulsa projectes de reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) de les organitzacions que duen a terme una tasca social a Catalunya.

Aquest programa facilita que les entitats puguin posar a la venda els crèdits de carboni generats amb projectes que hagin comportat una reducció d’emissions de GEH, i que altres organitzacions puguin comprar aquests crèdits per compensar part de les seves emissions.

Tipus de projectes que s’hi poden presentar

Alguns exemples de projectes:

  • Ús d’energies renovables (biomassa, solar, fotovoltaica i minieòlica, geotèrmica, etc).
  • Vehicles elèctrics.
  • Malbaratament alimentari
  • Millora del comportament energètic dels edificis.
  • Altres projectes que comportin una reducció d’emissions

Per a més informació, contacteu amb compensacio.tes@gencat.cat

Recommended Posts