22.10.2013 | Nota de premsa d’ABD i Ecoserveis:

L’entitat d’acció social Fundació Acció, Benestar i Desenvolupament i l’ambiental Ecoserveis col·laboren per impulsar un projecte per reduir i combatre la pobresa energètica entre els col·lectius més vulnerables. El projecte Fuel Poverty Group lluita contra la pobresa energètica, entesa com la incapacitat de mantenir la llar en unes condicions de temperatura adequada (18ºC a l’hivern i 25ºC a l’estiu) a un preu just. Però sobretot lluita contra les conseqüències que té en la salut, com per exemple asma, artritis, reumatisme, depressió, ansietat o bé mortalitat prematura entre les persones grans, i en el rendiment físic i cognitiu de les persones.

Es tracta de formar a un grup de persones voluntàries en eines d’eficiència energètica que difonen els coneixements i eines apreses entre les persones i famílies vulnerables. Aquesta xarxa de voluntariat actua facilitant informació entorn a mesures de control de la despesa energètica, promovent canvis d’hàbits i comportaments per reduir les factures de subministraments i aportant consells per aconseguir un major confort a les llars.

Les persones voluntàries capaciten a persones en situació de vulnerabilitat social usuàries dels serveis de la ONG ABD Associació Benestar i Desenvolupament com són: persones grans i en situació de dependència, persones drogodependents i els familiars d’aquests, dones que han patit violència de gènere, persones que viuen amb l’VIH/SIDA, etc.

 

Recommended Posts