26.06.2017 | Nota de premsa de Projecte Home

  • Catalunya és el territori on el consum de cocaïna és més elevat respecte els diferents centres de Projecte Home a Espanya.
  • En els últims cinc anys, ha augmentat un 32% el nombre de persones en tractament a l’entitat.
  • En adolescents, l’abús de cànnabis i de les noves tecnologies empeny l’entitat a impulsar un nou programa de prevenció a les escoles: el Joc de Claus.

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Home Catalunya ha presentat aquest dilluns 26 de juny en un acte al Col·legi de Periodistes, l’Informe Anual de Drogues sobre les persones ateses l’any 2016 per l’ONG a Catalunya.

L’entitat ha alertat d’un repunt de l’abús de cocaïna (pols de clorhidrat de cocaïna administrada per via nasal), que torna a ser la droga amb més demandes de tractament, concretament amb el 45,7% dels casos, respecte el 38% de 2015. El director, Oriol Esculies, ha insistit que “la cocaïna és una substància molt addictiva i que provoca greus efectes per a la salut i la vida de les persones. El descens del seu consum dels darrers anys ha comportat que la societat baixés la guàrdia i deixés de percebre’n el risc, coincidint també amb una certa millora del poder adquisitiu dels ciutadans”. Comparat amb els altres centres de Projecte Home arreu de l’Estat, Catalunya és el territori on la cocaïna té un percentatge de consum més elevat: el 45,7% a Catalunya respecte el 31,1% de la mitjana estatal, el 26,1% de Madrid o el 29,8% del País Valencià, entre d’altres.
20170626_Taula-projecte-home
Segons dades de l’Informe Anual de Drogues de les Nacions Unides 2017, Espanya és el país europeu amb més confiscacions de cocaïna i el setè en tot el món. D’altra banda, l’Informe Europeu sobre Drogues 2016 revela que la cocaïna és la droga il·legal amb més inicis de tractament a Europa, i Espanya és el segon país europeu on més població ha consumit cocaïna alguna vegada. A més, Barcelona segueix sent la tercera ciutat europea amb més presència de residus de cocaïna en aigües residuals.

L’informe també revela un increment del policonsum: s’abusa de la cocaïna amb altres drogues alhora, normalment alcohol, cànnabis, ansiolítics, tabac o altres conductes addictives. Aquest fenomen provoca major toxicitat i deteriorament i desencadena més trastorns psiquiàtrics. La percepció de problema respecte aquestes altres substàncies és encara més baixa i, sovint, es prenen per substituir la droga principal.

La darrera enquesta EDADES del Ministeri de Sanitat (2015-2016) afirma que el 41,7% de la població espanyola ha consumit com a mínim dues drogues (legals o il·legals) en els darrers dotze mesos i que es tracta d’un patró molt estès sobretot entre els homes de 25 a 34 anys.

Després de la cocaïna, l’alcohol és la substància més problemàtica per al 37,1% dels casos. Es tracta de la droga més accessible i més consumida per la societat, amb una molt baixa percepció del risc.

L’heroïna, majoritàriament fumada, motiva el 7,7% dels inicis de tractament, un percentatge baix però estable els darrers anys i, fins ara, no s’aprecia a Catalunya una nova epidèmia com succeeix als Estats Units.

D’altra banda, un 4,6% de les persones ateses són addictes al joc patològic tradicional (màquines recreatives) o per internet (apostes esportives, jocs en xarxa o pornografia). Aquestes addiccions van en augment degut a la facilitat d’accés, la preservació de cert anonimat, la comoditat de connectar-se a qualsevol hora o la possibilitat de pagar amb targeta de crèdit.

Home de mitjana edat en una situació econòmica precària, el perfil tipus d’usuari

Entre les persones adultes ateses el 2016, la mitjana d’edat és de 39,8 anys, una xifra que ha augmentat fins a vuit anys en l’última dècada degut a l’envelliment progressiu d’aquest col·lectiu. A les dones, un 15,2% dels casos, els costa més demanar ajuda per un major estigma social i per les càrregues familiars i segueixen sent minoria respecte els homes, un 84,8%.

D’altra banda, un 31,6% dels usuaris presenta patologia dual, és a dir, algun trastorn psicològic afegit a l’addicció, mentre que pel que fa al VIH, un 6,1% són seropositius.

El 76,4% de les persones ateses compta només amb estudis primaris o no assolits, una dada acompanyada de tan sols un 47,9% de persones que tenen en la feina la seva principal font d’ingressos. Malgrat que aquesta xifra ha millorat respecte l’any anterior, la situació del mercat de treball és precària i inestable. Només un 10% dels usuaris que troben feina ho fan amb contracte indefinit i/o jornada completa.

Un 32% més de persones en tractament que fa cinc anys

En total, aquest 2016 s’han atès 2.147 persones entre els deu centres que Projecte Home té a Catalunya (Barcelona 4, Montgat 2, Montcada i Reixac, Tarragona, Tortosa i Tremp). D’aquestes, 944 persones van realitzar un tractament continuat, una xifra que suposa un increment del 10% sobre el 2015 i de fins al 32% respecte fa cinc anys.

Respecte l’any anterior, l’increment de casos és especialment significatiu a Barcelona ciutat, amb un augment del 19%, i la demarcació de Tarragona, amb un 22%. Pel que fa a la distribució de municipi de procedència, la ciutat de Barcelona encapçala la llista amb un 32% dels casos totals; seguit de Badalona, amb un 8%; L’Hospitalet de Llobregat, amb un 3%; i Santa Coloma de Gramenet i Tarragona, amb un 2% cada municipi.

Les dades posen de manifest que, malauradament, els problemes de drogues no han disminuït a Catalunya. “Ni la xarxa pública de drogues ni les entitats socials disposem de prou recursos per atendre bé a tothom. Amb anuncis de nous plans i protocols no serà suficient sense els recursos i professionals adequats ”, reclama Oriol Esculies.

Nou programa de prevenció de drogues a les escoles: Joc de Claus

Entre els i les adolescents que han arribat a Projecte Home el consum problemàtic de cànnabis és majoritari en un 83% dels casos, sovint relacionat amb un abús de l’alcohol. En segon i tercer lloc, la cocaïna i el joc patològic o altres conductes addictives, respectivament, són els principals causants de la resta de sol·licituds de tractament entre els més joves.

L’informe també detecta que els adolescents s’inicien en el consum de drogues de forma molt precoç: l’alcohol als 13,5 anys, el cànnabis als 14,2 i la cocaïna als 16,9. Aquest abús va normalment associat al fracàs o abandonament escolar, aïllament social, conflictivitat familiar, episodis de violència o conductes de risc (pràctiques sexuals no segures o conducció sota els efectes de substàncies). La problemàtica associada més preocupant són els trastorns psicològics, fins en un 43% dels casos, percentatge que s’ha duplicat respecte el de fa cinc anys.

L’alta prevalença de l’abús del cànnabis i de les noves tecnologies entre els menors d’edat de Catalunya ha portat a Projecte Home a implementar un nou programa de prevenció escolar anomenat Joc de Claus, adreçat a alumnes, famílies i professorat dels centres catalans de secundària amb l’objectiu d’evitar el consum de drogues i aprendre a fer un ús responsable de les noves tecnologies (telèfon mòbil, internet per ordinador, xarxes socials i videoconsoles).

Precisament, l’educació a les escoles és la mesura més ben valorada (90,8%) per la població espanyola, segons l’última enquesta EDADES, per solucionar els problemes ocasionats pel consum de drogues. D’altra banda, les dades de Catalunya de l’enquesta ESTUDES 2014-2015 del Ministeri de Sanitat indiquen que el 23,4% dels estudiants de 14 a 18 anys han consumit cànnabis en els últims 30 dies. De la mateixa manera, la recent Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària (FRESC) de l’Ajuntament de Barcelona destaca que el consum de cànnabis en els últims 30 dies en els nois de 15-16 anys ha passat del 2,5% el 2012 a l’11,1% el 2016.

Recommended Posts