04.03.2020 | Nota de premsa de Projecte Home Catalunya

  • Més de 100 organitzacions no governamentals firmen una declaració instant als governs a implementar tractaments basats en l’evidència com a part integral del sistema de salut

L’Asociación Proyecto Hombre, de la qual Projecte Home Catalunya forma part, ha participat un any més en la Comissió d’Estupefaents de Viena (CND), que celebra la seva 63a edició, amb el side event: «Evidència sobre el tractament com a part integral del sistema de salut».

Aquest esdeveniment, organitzat al costat del Govern d’Espanya, la Oficina de Nacions Unides  contra la Droga i el Delicte (UNODC), la Federació Mundial de Comunitats Terapèutiques (WFTC), i les organitzacions Turkish Green Crescent Society i Dianova Internacional, s’ha centrat en els últims avanços científics en el camp del tractament d’addiccions i la rehabilitació, amb estudis significatius de rellevants investigadors internacionals.

En l’actualitat, l’evidència científica ha demostrat que les addiccions responen a un problema multifactorial associat a problemes de salut, pobresa, violència i exclusió social. Reforçar la prevenció i el tractament per a persones amb addiccions és una estratègia essencial de reducció d’aquest problema de salut pública.

Declaració signada per més de 100 organitzacions per a una major implicació dels Estats membres i l’UNODC

Més de 100 organitzacions governamentals internacionals han signat una declaració conjunta que ha estat presentada en el marc de la 63a CND. En aquest document, a través d’una sèrie de punts, s’insta als Estats membres, l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte, la Junta Internacional de Fiscalització d’Estupefaents, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i altres organitzacions internacionals pertinents a promoure el tractament basat en l’evidència com una part integral del sistema de salut i com una pedra angular de les estratègies internacionals, nacionals i locals per a contrarestar els problemes relacionats amb les drogues.

Aquesta declaració inclou una invitació als Estats membres a garantir l’execució de les Normes Internacionals per al Tractament de Trastorns per l’Ús de Drogues de l’Oficina de Nacions Unides contra la Droga i el Delicte i l’Organització Mundial de la Salut. Aquestes Normes animen als Estats membres a considerar expandir la cobertura i millorar la qualitat dels programes i polítiques de tractament de drogues basats en evidències científiques, i recomanen intervencions comprensives i equilibrades, sota un enfocament integral i biopsicosocial. (Declaració completa en document adjunt).

Recommended Posts