25.03.2020 | Nota de premsa de Projecte Home

  • L’entitat manté obert el centre residencial de Montcada i Reixac i continua el tractament per via telemàtica a la resta de pacients confinats a casa.
  • La manca de material sanitari és una de les principals amenaces ara mateix.
  • La situació actual de confinament suposa riscos afegits per a les persones amb addiccions.
L’ONG per a les addiccions Projecte Home Catalunya manté els tractaments a les persones amb addiccions, a dia d’avui més de 300, que segueixen participant en els diferents programes i serveis d’atenció, així com els seus familiars.

D’una banda, la Comunitat Terapèutica de Montcada i Reixac segueix oberta per a les persones usuàries que no tenen una altra alternativa residencial. L’entitat ha incrementat els esforços en aquest centre per tal de garantir una atenció ininterrompuda de 24 hores a les persones residents, que hi segueixen el confinament obligatori actual. A més, s’han extremat les mesures de prevenció pel que fa a la higiene, la neteja i el distanciament entre les persones per tal de prevenir possibles contagis del COVID-19. En aquest sentit, el que preocupa més a l’entitat són les dificultats per a proveir-se del material sanitari necessari (mascaretes i guants, principalment).

La resta de programes de tractament de Projecte Home segueixen funcionant a través d’un sistema de grups terapèutics per videoconferència i atenció telefònica i per correu, seguint els horaris i grups habituals, tant per a les persones usuàries com per a les seves famílies, a qui es va formar els dies previs al confinament per a saber-ne fer ús. Per aquesta via, s’atenen també aquelles persones que contacten per primera vegada amb l’entitat per demanar ajuda, iniciant el tractament telemàticament.

El confinament, una situació de risc per a les persones amb addiccions

Tot i que Projecte Home Catalunya dona suport a les mesures que s’estan prenent i remarca la importància de quedar-se a casa, l’entitat també vol enfatitzar els riscos que suposa aquesta situació per a les persones amb addiccions a fi i efecte de cercar fórmules per a contrarestar-la.

El confinament a casa pot causar pèrdua d’hàbits, manca de programació horària i d’higiene, augment de la conflictivitat familiar o sensació de solitud i desamparament si s’està sol, desestabilització de la salut psicològica, dificultat per accedir a la medicació necessària, un increment de les ganes de consumir alcohol i tabac o un abús de les TIC (videojocs, apostes per internet, xarxes socials). Tot plegat, fets que poden provocar recaigudes en el consum de drogues o altres situacions de risc per a les persones que estan fent un programa de tractament.

Per tal de minimitzar aquests riscos, els professionals de l’entitat recomanen establir unes rutines i uns hàbits diaris: aixecar-se cada dia a la mateixa hora, cuidar la higiene, respectar els horaris dels àpats i de feina, fixar-se unes responsabilitats i objectius en les tasques de la llar o els estudis, dedicar un temps a l’oci, practicar esport o bé fer activitats en família per millorar la comunicació entre els seus membres. Són recomanacions que serveixen també per al conjunt de la societat, per això Projecte Home publicarà cada setmana un vídeo amb recomanacions per seguir el confinament de la forma més saludable possible.

El risc del deteriorament de la situació econòmica

La situació actual de l’estat d’alarma i l’impacte en l’economia i el treball comença a tenir també efectes sobre les persones usuàries de l’entitat més vulnerables. Diverses persones s’han vist afectades per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) i també hi ha casos de professionals autònoms o petits empresaris que no poden anar a treballar o a qui els ha baixat dràsticament el volum de feina.

D’atra banda, l’entitat vol visibilitzar a totes aquelles persones que després de superar una addicció s’han pogut reinserir al mercat laboral, després d’anys d’inactivitat. S’ha de tenir en compte que una feina digna és un dels principals factors de protecció davant d’una addicció. És per això que Projecte Home insta a prendre mesures per a protegir les persones més necessitades.

També vol visibilitzar a aquelles persones que viuen al carrer, la majoria amb problemes d’alcohol i altres drogues, que es troben en una situació de màxima fragilitat, per estar hiperexposades al virus, per estar allunyades del sistema sanitari i sovint per patir malalties orgàniques greus.

Recommended Posts