10.01.2019 | Organitza Col·legi de Periodistes de Catalunya

El Col·legi de Periodistes de Catalunya ha engegat una promoció impulsada juntament amb l’Agència de Comunicació Social d’ECAS, Lafede.cat i la Taula d’entitats del Tercer Sector Social, que permet col·legiar-se sense pagar matrícula i amb un primer trimestre gratuït (estalvi total de 127 euros).

A més de llicenciats i graduats en Periodisme i/o Comunicació, també s’hi poden acollir els llicenciats i graduats en Comunicació Audiovisual o altres especialitats universitàries que acreditin més de dos anys d’exercici professional.

Les persones interessades s’hi poden acollir fins el 31 de gener.

Recommended Posts