Skip to content

Confederacio_elHomrani_2019011010.01.2019 | Nota de premsa de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de  Catalunya

  • La Confederació i el Govern acorden una propera reunió de treball per aprofundir en el contingut de la nova Llei de concertació social en un termini màxim de tres setmanes

  • El nou model de col·laboració públic-social ha d’anar acompanyat d’un pla urgent de recuperació i millora del finançament que situï el sector social al costat dels altres dos pilars de l’Estat del Benestar, salut i educació

Els serveis públics d’atenció a les persones necessiten un nou model de col·laboració públic-social i una urgent actualització del finançament per garantir l’atenció de qualitat, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals dels professionals. Així ho ha plantejat avui La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, que al novembre es va comprometre ja a impulsar una Llei de concertació social en base a la proposta legislativapromoguda per La Confederació en representació del Tercer Sector Social de Catalunya.

La patronal de les entitats socials ha demanat al Govern definir conjuntament un pla de treball i un calendari per avançar de manera decidida en aquest projecte de Llei, que situaria el Tercer Sector Social com a aliat estratègic de les administracions públiques per garantir l’interès general, limitar l’interès econòmic dels operadors i prioritzar les organitzacons sense afany de lucre. La nova regulació representa excloure els serveis d’atenció a les persones de les lògiques de la contractació pública, que han comportat una constant devaluació de les activitats en termes de qualitat i sostenibilitat. El Govern s’ha compromès a fixar una reunió en un termini màxim de tres setmanes en què es posarà sobre la taula un primer esborrany de proposta de Llei.

La Confederació ha plantejat també que aquest nou model ha d’anar necessàriament acompanyat d’un pla urgent de recuperació i millora del finançament que situï el sector social al costat dels altres dos pilars de l’Estat del Benestar, salut i educació. La congelació des de fa deu anys de mòduls i tarifes dels serveis que presten les entitats socials ha abocat el sector a una situació crítica. S’ha posat de manifest l’esforç inqüestionable del Tercer Sector per garantir els drets socials de les persones, suportant una càrrega insostenible i uns increments de costos que no tenen la seva correspondència al finançament dels serveis.

A mode d’exemple, en els darrers deu anys les entitats socials han assumit un 6,58% de mitjana d’increments salarials vinculats als convenis col·lectius i un 15,9% d’increment del cost de la vida (referenciat en l’IPC català acumulat 2008-2018). Es reclama per tant recuperar el poder adquisitiu i trobar urgentment la manera d’afrontar els increments previstos –ja per aquest exercici 2019– en matèria laboral, econòmica i fiscal. Aquesta reclamació es traslladarà al Secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda en una reunió que La Confederació ja té acordada aquest mes de gener.

El Conseller el Homrani s’ha compromès a estudiar les demandes del sector pel que fa al pla urgent de recuperació i millora del finançament, així com a articular diferents grups de treball per analitzar les necessitats dels diferents àmbits d’activitat: gent gran, discapacitat, infància, etc. La Confederació ha reivindicat el mateix tracte en recursos i condicions per a tots els serveis de titularitat pública, independentment de si els presta el sector públic o el d’iniciativa social, i ha subratllat que sense un millor finançament les entitats no poden oferir les condicions laborals necessàries per assegurar una ocupació de qualitat.