20190508_El-que-vivim-no-es-normal06.05.2019 | Nota de premsa d’Arrels Sant Ignasi, Fundació Carles Blanch – Centre Sant Jaume, Entrecultures Barcelona, Fundació Salut Alta, Fundació Lluís Espinal - Cristianisme i Justícia, Fundació Migra Studium i Fundació La Vinya.

El que vivim no és normal. El que demanem no és extraordinari

Davant les properes eleccions municipals del 26 de maig, les entitats socials vinculades a la Companyia de Jesús de Catalunya presenten un conjunt de propostes urgents per millorar la situació de les persones més vulnerables.

Reivindiquen mesures per garantir el dret a l’habitatge, l’enfortiment dels serveis socials d’atenció primària i reforçar el paper dels equipaments públics com a espais de promoció de la vida social i comunitària.

Aquestes entitats que acompanyen, atenen i defensen els drets de moltes persones dels nostres barris i ciutats, han recollit en un document titulat “El que vivim no és normal. El que demanem no és extraordinari”, un seguit de propostes per denunciar fins a quin punt la precarietat i la desprotecció de moltes famílies i persones està esdevenint un element inacceptable de la nostra quotidianitat.

La sortida de la crisi econòmica i financera s’ha fet a un preu molt elevat. La polarització social cada vegada més gran està configurant una societat on la pobresa es fa cada vegada més extensa i més profunda. Preocupa especialment a aquestes entitats una dinàmica de normalització d’aquesta pobresa que està malmetent les condicions materials de vida i les relacions personals i veïnals, generant la competència per uns recursos cada cop més escassos.

És per això que davant la celebració de les eleccions municipals el proper 26 de maig, aquestes entitats volen alertar als responsables polítics i a l’opinió pública sobre aquesta situació, posant sobre la taula un seguit de propostes que haurien de centrar l’acció del govern local els propers anys. No són propostes extraordinàries ni que suposin despeses inassolibles, però que sí que contribuirien a millorar la vida de les persones, sobretot de les més vulnerables.

Les propostes estan agrupades en tres eixos:

  1. L’habitatge

El tractament de l’habitatge com un mercat més, sotmès a l’oferta i la demanda, està provocant l’exclusió d’una bona part de la població que no pot accedir-hi. Especialment vulnerables a aquesta exclusió són molts infants i adolescents.

Lloguers abusius (en ciutats com Badalona el preu de lloguer ha pujat la darrera legislatura un 32,06%), sobrecàrregues, desnonaments invisibles, habitatge insegur i infrahabitatges… són només algunes de les problemàtiques recollides en el document. Davant d’aquesta realitat proposa entre altres mesures urgents: l’increment substancial d’un parc públic d’habitatge en règim de lloguer d’ús social o l’establiment d’un protocol municipal en situacions d’emergència que sigui de caràcter garantista i efectiu, i que eviti que cap persona menor d’edat pugui quedar sense una llar on viure.

  1. Serveis Socials

El document denuncia l’actual situació de sobresaturació dels serveis socials bàsics d’atenció primària, una situació que s’ha traduït en un temps d’espera de 4 a 8 setmanes per a una primera cita en alguns barris de l’Àrea metropolitana de Barcelona on tenen implementació.

Des de les entitats es proposen mesures gens “extraordinàries” com la substitució de les baixes de manera immediata, o l’establiment d’un cribratge en la primera acollida, per tal de reduir el temps d’espera de la primera entrevista sobretot quan es tracta de situacions d’emergència. En aquest mateix capítol es proposa també l’enfortiment dels equips dotant-los de més recursos i pressupost.

  1. Urbanisme i equipaments públics

Aquest és un dels elements més importants de les competències municipals i la seva cura permet garantir una qualitat de vida sobretot d’aquells col·lectius (per exemple els joves o les persones grans) que en fan més us.

Per millorar aquests espais es proposen diverses mesures com substituir els elements de l’arquitectura urbanística de caràcter discriminatori (bancs públics individuals, fonts tancades o elements punxants) per d’altres inclusius, i promoure l’obertura d’equipaments amb uns horaris inclusius per a totes les edats.

Propostes específiques per a cada municipi

D’aquests tres grans eixos, el document recull un seguit de propostes específiques per als barris i municipis on treballen les entitats socials de la Companyia de Jesús.

La idea és presentar aquestes propostes durant els propers dies als candidats a les eleccions municipals perquè les incloguin en els seus programes per a la propera legislatura.

____________________________________________________________________

Entitats del sector social de la Companyia de Jesús a Catalunya

El Sector Social de la Companyia de Jesús a Catalunya està conformat per:  Arrels Sant Ignasi (Lleida), Fundació Carles Blanch – Centre Sant Jaume (Badalona), Entrecultures Barcelona, Fundació Salut Alta (Badalona), Fundació Lluís Espinal - Cristianisme i Justícia (Barcelona), Fundació Migra Studium (Barcelona) i Fundació La Vinya (L’Hospitalet de Llobregat).

Aquestes entitats acullen, atenen i acompanyen a 13.500 persones, mitjançant 45 projectes ubicats en 4 ciutats: Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Lleida. El grup humà que sosté tota aquesta acció social i educativa consta de 850 persones voluntàries i més de 100 professionals.

Recommended Posts