28.02.2020 | Nota de premsa de la Fundació Privada Integramenet

 • El debat està en si les famílies volen tenir esclaves o treballadores formades i amb drets laborals a casa
 • A Integramenet fem intermediació per conscienciar les famílies i apoderar les treballadores

Des del 2001, la Fundació Privada Integramenet treballa als barris del Raval, Santa Rosa i Safaretjos de Santa Coloma per conscienciar les famílies sobre les condicions de treball digne i per apoderar les treballadores per no avenir-se a relacions laborals d’esclavatge. El nostre pot ser un model d’intermediació vàlid aplicable en altres zones de Catalunya per dignificar i posar ordre en aquest sector.

Els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) i els treballs de cura de les persones i de la llar estan regulats pel Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre, que regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar. Aquest conveni és el marc que regula la relació entre les persones que contracten i les treballadores i els treballadors
de la llar. Però en moltes de les relacions laborals que s’estableixen, a Catalunya i a l’estat espanyol, en aquest sector, les condicions que es pacten entre les dues parts queden molt lluny del conveni regulador i les condicions reals amb les que es troben moltes de les treballadores són esclavatge pur i dur: assetjament, assetjament sexual, situacions de racisme, classisme, etc.

A més cal tenir en compte que moltes de les treballadores del sector estan en situació d’irregularitat administrativa a causa d’una llei d’estrangeria que les obliga a viure de l’economia submergida i/o en la marginalitat durant 3 anys, com a mínim. Moltes treballen com a internes per la dificultat afegida de l’accés a l’habitatge. D’altres viuen en habitacions que només poden utilitzar per a dormir, sense dret a cuina i amb preus immorals.

Per això volem fer constar que:

 • Donem tot el nostre suport a les iniciatives sorgides per donar veu a aquestes treballadores com el recent creat Sindicat de Cuidadores sense Papers o a projectes que fan emergir el debat com el documental “Al Otro Lado Del Cuidado” o el documental “Cuidar entre Terres: Qui sosté la vida quan les dones migren?”, entre d’altres.
 • Posar en valor la tasca de la Xarxa Treball de la Llar Just, de la que formem part, per evitar les condicions laborals indignes i evitar i denunciar les situacions d’esclavatge.
 • Si tenim en compte l’actual piràmide de població, podem esperar una alta demanda de Serveis d’Atenció Domiciliària els propers anys. Cal posar ordre i dignificar un sector laboral que està creixent desordenadament.
 • Fem una aposta ferma i decidida per la Intermediació amb les famílies, la nostra tasca principal és conscienciar sobre les condicions de treball digne i apoderar les treballadores per no avenir-se a relacions laborals d’esclavatge.
 • A Integramenet atenem més de 200 famílies l’any amb demanda de SAD, d’aquestes, només un 30% de les famílies ateses acaba contractant una treballadora amb la nostra intermediació, és a dir, en el marc del conveni de les treballadores de la llar.
 • Ens preocupa el 70% restant de famílies, desconeixem quines acaben sent les seves vies de contractació i en quines condicions.
 • Hi ha famílies que no poden pagar una treballadora de la llar i la llei de la dependència tampoc cobreix les seves necessitats, en aquests casos es pot  treballar per ajustar expectatives i/o trobar solucions alternatives.
 • Hi ha un volum important de famílies que no volen pagar segons les condicions del conveni especialment quan es tracta de treballadores en situació d’irregularitat administrativa. Ens preocupa que aquestes treballadores tant vulnerables hagin de sotmetre’s a la llei d’oferta i demanda sense regulació que vetlli pels seus drets fonamentals. Entenem que aquest debat de fons és el que és urgent abordar.
 • A la Fundació Integramenet assessorem/orientem i formem en competències tècniques més de 700 persones l’any en l’àmbit SAD.
 • Per tot això creiem que el nostre servei d’intermediació laboral pot ser un bon model per dignificar i posar ordre en aquest sector en altres indrets de Barcelona i Catalunya.
 • Les treballadores de la llar, les entitats d’acció social i tots els projectes i iniciatives que duem a terme en aquest sector, necessitem el suport de les administracions i l’empenta dels mitjans de comunicació per fer aflorar un
  debat que és una necessitat social més que evident i que anirà en augment.

Recommended Posts