20180725_Guia-exigibilitat-drets25.07.2018 | Publica l’Observatori DESC i el Consell de l’Advocacia de Catalunya

La Guia per a l’exigibilitat dels Drets Econòmics, Socials, Culturals i Ambientals és una guia pràctica on s’exposen les vies i els mecanismes jurídics mitjançant els quals es pot exigir el compliment d’aquests drets davant dels tribunals.

Recull també casos pràctics i jurisprudència centrada en cadascun dels drets que s’analitzen en els diferents capítols: l’habitatge, la cultura, el treball, la renda garantida de ciutadania i el medi ambient.

Recommended Posts