Skip to content

0200206_Familias-en-riesgo06.02.2020 | Organitza Save the children

Save the children ha publicat l’informe Familias en riesgo, análisis de la situación  de pobreza en los hogares con hijos e hijas en España amb l’objectiu de conèixer com es combinen els factors que augmenten el risc de pobresa en les llars on hi ha menors, així també com saber quin factors les protegeixen per tal de poder dissenyar polítiques socials que contribueixin a reduir la pobresa infantil.

Familias en riesgo, análisis de la situación  de pobreza en los hogares con hijos e hijas en España (PDF)

Annex Catalunya Famílies en risc (PDF)