20180628_Infografia-mentoria-social28.06.2018 | Publica Coordinadora de Mentoria Social

La Coordinadora de Mentoria Social ha publicat la Infografia 2017-2018, que recull les dades dels projectes de mentoria realitzat per les seves entitats sòcies. Aquestes mostren que en el territori espanyol s’han desenvolupat 14 projectes mitjançant els quals s’han dut a terme 600 parelles de mentoria. Des que l’activitat de la coordinadora es va iniciar l’any 2012, el nombre de projectes s’ha duplicat.

Els objectius principals dels projectes són el desenvolupament personal (9) i el desenvolupament general de la persona, el foment de l’autonomia i el desenvolupament de competències (5). La majoria són projectes individuals, relacions entre dues persones, amb excepció del projecte GR 16-18 de Punte de Referència, que és de mentoria grupal.

Infografia 2017-2018 (PDF)

Coordinadora

La Coordinadora és una associació d’entitats sense ànim de lucre, que utilitzen la mentoria per afavorir la inclusió de col·lectius vulnerables i que es van associar per impulsar la mentoria social de qualitat, desenvolupar i compartir el coneixement i donar suport a noves entitats que es plantegen l’ús d’aquesta poderosa eina en les seves entitats i projectes.

 

 

Recommended Posts