18.01.2022 | Nota de premsa de la Taula del Tercer Sector i La Confederació

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector, com a organitzacions representatives del sector, reclamen al Govern mesures de suport per als col·lectius en situació de vulnerabilitat i les entitats socials que els atenen i acompanyen per fer front a la sisena onada de la pandèmia.

Entre les diverses demandes, el Tercer Sector Social reclama a les administracions públiques que es facilitin tests d’antígens i mascaretes FFP2 a les entitats socials, un material indispensable de prevenció i protecció tant per a les persones en situació de vulnerabilitat com per a les professionals. El sector considera que, amb la regulació que fixa el preu màxim dels tests d’antígens i que s’acaba d’aprovar, no n’hi ha prou per garantir que els col·lectius en situació de vulnerabilitat en tinguin accés. Recorda que aquests col·lectius compten amb uns recursos econòmics molt limitats però que, a la vegada, tenen més probabilitat de contagiar-se perquè estan més exposades al virus per les seves condicions socioeconòmiques (treballs més precaris, sense opcions de fer teletreball, etc.). Francina Alsina, presidenta de la Taula del Tercer Sector, assegura que “és un producte sanitari al qual les famílies amb més dificultats econòmiques també han de tenir dret a accedir-hi. Sembla que sigui un preu assequible però, per a aquestes llars, amb uns ingressos molt baixos i precaris, el cost dels tests continua sent significatiu”.

L’impacte econòmic de la Covid-19 a les entitats socials ha persistit al llarg de tot l’any 2021 i ara, en el moment àlgid de la sisena onada, el Tercer Sector Social denuncia que se sent desemparat per part de la Generalitat. Segons dades del propi sector, gairebé el 74% de les entitats socials ha continuat tenint sobrecostos derivats de la pandèmia, amb una mitjana de 8.313 €/mes el 2021. Així mateix, el 38% han vist reduïts els seus ingressos a causa de la Covid-19. Igualment, previ a l’entrada de la nova variant òmicron, les baixes laborals amb motiu de la pandèmia encara se situaven un 79% per sobre de les que hi havia l’any 2019 i les entitats socials alerten que aquesta situació s’ha vist desbordada amb la nova onada que ha comportat un creixement exponencial de contagis i baixes laborals de professionals.

En aquest context, La Confederació i la Taula denuncien que, en plena sisena onada, des de l’1 de gener de 2022 s’hagi aturat la provisió de material de protecció a les entitats socials que n’havien anat rebent fins ara (principalment, centres residencials de persones grans, amb discapacitat i amb problemes de salut mental) i que el Departament de Drets Socials no pugui garantir, a hores d’ara, la continuïtat de les mesures de suport per la cobertura de sobrecostos previstes en el Decret 29/2020. Aquesta supressió de mesures de suport va ser anunciada al sector el passat mes d’octubre de 2021 quan no es preveia l’abast de la situació provocada per la nova variant i, si bé el sector ja s’hi va oposar en aquell moment, ara el que es denuncia és, que vist l’impacte d’aquesta onada, no s’hagi rectificat i assumit que no era el moment de deixar de donar suport a les entitats socials del país.

 Amb tot, la Taula i La Confederació reclamen al Govern mesures transversals de suport a la cobertura dels sobrecostos derivats de la pandèmia per a totes les entitats socials del país, sigui quin sigui el seu àmbit d’actuació perquè cal recordar, una vegada més, que les mesures implantades fins al moment han estat desiguals i hi ha determinats àmbits que no han vist mai cobertes les seves necessitats (atenció precoç o atenció domiciliària, per exemple). El sector insta a desplegar els instruments administratius que millor s’adaptin a les necessitats de les entitats, ja sigui a través d’una convocatòria extraordinària de subvencions que permeti cobrir els sobrecostos (compra de mascaretes FFP2, test d’antígens o altre material de protecció, cobertura de les baixes laborals, reforç dels equips per complir amb els protocols sectorials, etc.) o d’altres mecanismes vinculats a la facturació dels serveis prestats. Igualment, exigeix la continuïtat i el compliment de les mesures establertes en el Decret 29/2020. Joan Segarra, president de La Confederació, manifesta que “mentre persisteixi la pandèmia i restin vigents els protocols sectorials d’obligat compliment per les entitats cal exigir mesures de suport. Cal recordar que el Tercer Sector Social està desenvolupant majoritàriament serveis que són de responsabilitat pública i està assumint uns sobrecostos derivats del compliment dels protocols que exigeixen les autoritats sanitàries.”

Finalment, la Taula i La Confederació reclamen una major claredat en els protocols sanitaris per garantir la seguretat de totes les persones i facilitar el funcionament de les entitats.

Recommended Posts