20171124_Recobremnos-Surt24.11.2017 | Organitza Fundació Surt

Surt engega la campanya ‘Recobrem-nos!‘ per tal de sensibilitzar sobre la violència econòmica patida per moltes dones víctimes de violència masclista. Sense autonomia econòmica, no hi ha plena recuperació de les situacions de violència masclista. Les dades de l’Agència pels Drets Fonamentals (FRA) evidencien que la violència masclista física o sexual exercida per les parelles afecta la vida d’una de cada quatre dones a la Unió Europea. I en aquest marc, es detecta que les dones que viuen relacions violentes habitualment no les trenquen per manca d’independència econòmica que els permeti mantenir-se, a si mateixes i a les seves criatures.

El dret a l’autonomia econòmica és clau en la recuperació de les dones en situacions de violència masclista. Per parlar de plena recuperació i autonomia, però, primer cal començar a visibilitzar la violència econòmica, una de les menys (re)conegudes, i posar-la a l’agenda política.

 

Recommended Posts