02.10.2014 | Nota de premsa de La Confederació:

  • Sindicats, patronals, col·legis professionals i entitats del Tercer Sector Social s’han reunit amb el President de la Generalitat de Catalunya avui dia 1 d’octubre de 2014 per presentar-li l’Acord per impulsar la millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones.

  • L’Acord vol contribuir a impulsar un model propi i referent de contractació pública que garanteixi la qualitat dels serveis i de l’ocupació; i no se supediti únicament a l’oferta econòmica.

  • Les organitzacions signants han demanat al President la constitució d’un espai de diàleg per la millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones des d’on s’avanci en la concreció de les millores que planteja l’Acord.

El President de la Generalitat de Catalunya ha rebut avui a la seu del Parlament als màxims representants de les organitzacions signants de l’Acord per a l’impuls de la Millora de la Contractació Pública de Serveis d’Atenció a les Persones: La Confederació (Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya), La Unió (Associació d’Entitats Sanitàries i Socials), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), ACESAP (Associació Catalana d’Empreses de Serveis d’Atenció a la Persona), ASADE (Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio Estatal), UPIMIR (Unió de Petites i Mitjanes Residències), ACELLEC (Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura), CCOO (Comissions Obreres de Catalunya), UGT (Unió General de Treballadors de Catalunya), la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de La Intercol·legial (Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya) i la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

L’Acord, que va ser presentat públicament el passat mes de juliol de 2014, exposa els elements clau que el sector de serveis socials i d’atenció a les persones considera fonamentals per preservar la qualitat d’aquesta tipologia de serveis, entre els que destaquen: la necessitat de garantir la capacitat tècnica suficient de les empreses adjudicatàries, la necessitat d’establir el límit de baixa en l’oferta econòmica per sota del qual no serà possible desenvolupar el servei en les condicions requerides, la necessitat de vetllar pel respecte dels drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores en base a la normativa laboral sectorial existent en cada cas, o la necessitat d’assegurar mecanismes de control post-adjudicació que permetin comprovar que el servei s’està executant segons les condicions fixades en el contracte, entre d’altres.

Acord contractacio publica_reunio Mas 01102014_taulaA més de presentar-li el contingut de l’Acord, patronals, sindicats, col·legis professionals i Tercer Sector han demanat al President compromís polític per avançar en aquest àmbit i arribar a un pacte de país per configurar un model propi i referent per a la gestió d’uns serveis públics que contribueixen sens dubte a reforçar la cohesió social i l’estat del benestar a casa nostra. Amb aquesta finalitat, el sector ha demanat al màxim representant de la Generalitat de Catalunya l’impuls i constitució d’un espai de diàleg des d’on s’avanci en la concreció de les millores que planteja el text de l’Acord.
El President, que durant la reunió ha estat acompanyat per la Consellera de Benestar Social i Família, la Sra. Neus Munté, el Director General de Coordinació Interdepartamental, el Sr. Joan Vidal de Ciurana, i la Directora de l’Oficina de Supervisió i Avaluació de la Contractació pública, la Sra. Teresa Maria Pitarch, ha recollit les demandes del sector i ha volgut fer un reconeixement explícit a totes les organitzacions signants per haver estat capaços d’arribar a un acord unitari, fruït d’un ampli consens entre tots els agents vinculats al sector (patronals, sindicats, col·legis professionals i Tercer Sector).

El sector valora molt positivament la trobada, destacant-ne l’actitud dialogant del President i la predisposició a treballar conjuntament mesures que permetin millorar significativament la contractació pública dels serveis socials i d’atenció a les persones.

 

Recommended Posts