07.11.2011 | Els propers dies 17 i 18 de novembre tindrà lloc a Santiago de Compostela el seminari ‘La estrategia Europa 2020 en las comunidades autónomas. Dos hitos contra la pobreza y la exclusión social: 2015 y 2020’, organitzat per EAPN-España. L’objectiu de la trobada és fer front als reptes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social a partir de l’Estratègia 2020 de Lisboa i el Plan Nacional de Reforma a través tres espais de debat, garantir la participació de les persones en situació més desafavorida i abordar el paper del Tercer Sector d’Acció Social a les polítiques socials en contextos de transformació i crisi econòmica. Per inscriure’s (entre 30 i 80 euros, segons el perfil) cal omplir un formulari en línia. L’endemà, 19 de novembre, tindrà lloc també a Santiago l’Assemblea anual d’EAPN-España, que comptarà amb la participació de sis persones delegades de la Taula del Tercer Sector.

Recommended Posts