Skip to content

15.06.2020 | Organitza EAPN-ES

La Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa a Espanya (EAPN-ES) ha organitzat el seminari ‘Ingreso Mínimo Vital y el sistema de acceso’ (vídeo disponible online), a càrrec de la secretària general de Polítiques d’Inclusió del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Milagros Panigua.

La prestació es pot tramitar des d’aquest dilluns.