Skip to content

07.05.2014 | Nota de premsa del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

• El servei està homologat pel Departament de Justícia, és gratuït i atén processos de conflicte en diferents àmbits: veïnals, familiars, comunitaris, salut mental, discapacitats…

• El Col·legi de Treball Social compta amb 250 mediadors/es i forma part d’una xarxa d’organitzacions col·laboradores que gestiona al voltant de 5.000 expedients l’any a Catalunya Barcelona

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ha posat en marxa un nou Servei d’Informació Mediadora (SIM) adreçat a professionals dels serveis socials, a població en general i a professionals de qualsevol àmbit que necessitin una acció mediadora. El servei és gratuït per a qualsevol sol·licitant i està homologat pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, depenent del Departament de Justícia de la Generalitat. La xarxa de serveis de mediació que hi col·laboren sumen gairebé 1.100 mediadors i gestionen al voltant de 5.000 expedients l’any. El Col·legi de Treball Social presta serveis de mediació des de fa deu anys i és una de les dues organitzacions professionals que més mediadors aporta a la xarxa.

El Servei d’Informació Mediadora es prestarà arreu de Catalunya través de les sis delegacions del Col·legi de Treball Social: Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Manresa-Catalunya Central i Terres de l’Ebre. Les sis compten amb treballadors socials acreditats com a mediadors, amb formació específica per resoldre conflictes en els àmbits civil i familiar. A més, el SIM informarà dels avantatges de la mediació en processos de conflicte de tot tipus (veïnals, familiars, comunitaris) i en diversos àmbits (salut, educació, atenció a gent gran, discapacitats…).

Els processos de mediació en l’àmbit del dret privat aposten per la resolució de conflictes mitjançant la gestió pacífica i constructiva de les discrepàncies, evitant l’obertura de procediments judicials de caràcter contenciós o, en el cas que ja estiguin iniciats, posant-hi fi o reduint-ne l’abast. A l’acte de presentació del SIM, celebrat ahir amb un debat a l’entorn de ‘Treball Social i Mediació: establint ponts’ en què van participar diferents professionals vinculats a la mediació, es va posar de manifest la complementarietat dels serveis socials i la tasca de les treballadores socials amb la metodologia de la mediació. Eva Noguera, coordinadora de la Comissió de Mediació del Col·legi de Treball Social, va destacar “l’enfocament polièdric dels conflictes relacionals i el treball en xarxa des de diferents vessants”.

Nota de premsa en PDF