Ja es pot consultar en format digital al web del Departament d’Acció Social i Ciutadania el Pla estratègic de serveis socials 2010-2013, aprovat a finals d’octubre pel Govern català. Després de la finalització del procés participatiu per l’elaboració del Pla, iniciat el juny de 2009, el Departament també ha fet públic un informe de devolució que ha lliurat a totes les organitzacions i institucions que n’han pres part -entre elles diverses entitats d’ECAS i la Taula del Tercer Sector Social- amb l’objectiu d’agrair les seves aportacions. El Departament assegura que la majoria de propostes rebudes s’han incorporat al Pla estratègic i que suposen un enriquiment important al procés tècnic d’elaboració. Els treballs d’elaboració del Pla es van iniciar amb un diagnòstic de la situació de partida que va donar lloc a la Guia d’indicadors de l’estat dels serveis socials a Catalunya. El Comitè d’Avaluació de Necessitats Socials (CANSS) ha acordat constituir un Grup de treball que actualitzi regularment la guia, que conté 153 indicadors per a l’avaluació de les necessitats socials i l’eficiència del sistema de serveis socials.

Recommended Posts