25.07.2017 | Ahir 24 de juliol de 2017 es va signar el Conveni Col·lectiu de Catalunya d’Acció Social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc (2013-2018) per part de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, la Federació de Serveis a la Ciutadania FSC-CCOO de Catalunya i la Federació d’empleats i empleades dels Serveis Públics FESP- UGT de Catalunya.

La Confederació n’informa subratllant que “malgrat la delicada situació del sector en aquests darrers anys de crisi producte dels ajustos pressupostaris en els serveis orientats a l’acció social a Catalunya, hem fet un esforç per assolir un acord que permeti disposar d’un marc regulador actualitzat”. Les quatre grans novetats del conveni són un increment salarial del 1,2 % en els dos anys de vigència del conveni (2017-2018); la incorporació d’un nou permís retribuït per assumptes propis (24h de permís per cada any complet de servei, o el que proporcionalment correspongui en funció de la jornada contractada); una comissió paritària de classificació professional (quan s’arribi a un acord, s’elevarà a la mesa negociadora); i la no revalorització de l’Ad Personam (garantia regulada en l’article 8 del conveni). La jornada anual es manté en 1.724 hores amb caràcter general i  1.701 hores per al cicle continuat.

+info: notícia al web de La Confederació

 

Recommended Posts