31.05.2013 | La Fundació Els Tres Turons ha posat en marxa a través del seu Servei Prelaboral un projecte de subtitulació i audodescripció de continguts audiovisual per fer-los accessibles a les persones sordes i cegues. El servei no té cap cost per a les entitats no lucratives –es presta mitjançant un conveni de col·laboració– i facilita que l’alumnat assoleixi la capacitació tècnica necessària per a la inserció laboral. La formació està subvencionada per l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de Barcelona i impartida pel Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción (CESYA).

Per a més informació podeu contactar amb Enric Massana: 93 215 83 25 / enric.massana@els3turons.org

 

 

Recommended Posts