12.05.2021 | Presentació de l’estudi d’impacte de la COVID des d’una perspectiva de gènere de la Fundació Surt

Es recullen i visibilitzen les experiències directes de les dones en període de crisi econòmica

El proper 18 de maig Fundació SURT presentarà l’“ Estudi sobre l’impacte en les dones de la crisi econòmica derivada de la pandèmia de la Covid-19”.

L’estudi ha volgut donar a conèixer els perfils sociodemogràfics i la situació laboral i econòmica de les dones participants així com analitzar la qualitat de la ocupació de les dones al mercat de treball remunerat en temps de crisi i contrastar la informació amb períodes anteriors, per tal de detectar possibles variacions que afectin a la precarització del treball remunerat de les dones, amb atenció especial a les ocupacions denominades “essencials” durant l’estat d’alarma.

S’identifiquen les estratègies de les llars per afrontar la crisi, i analitza la dimensió de gènere en relació a aspectes com els usos del temps de les dones en període de crisi econòmica, la distribució de les tasques de cures entre els membres de la unitat de convivència, la doble presència i l’organització del temps de teletreball. També les actuacions de les entitats d’atenció social i els dispositius d’inserció laboral durant l’estat alarma, i immediatament després, per tal d’identificar estratègies futures d’intervenció que responguin a les necessitats de les dones en el nou context.

Si voleu participar en la presentació cal que us inscriviu o bé ho comuniqueu a Carme Porta, comunicacio@surt.org.

Recommended Posts