20171117_bigdata_taller_ots17.11.2017 | Organitza l’Observatori del Tercer Sector

Els dies 23 i 24 de novembre es realitza un taller formatiu semi-presencial sobre ‘Big data, democràcia i participació’ gratuït per a les entitats amb els següents continguts:

  • Introducció a la recollida i gestió de dades a les associacions
  • Rellevància de la informació i sistematització de la recollida
  • Introducció al concepte “Big Data”
  • Big Data i democràcia, algunes reflexions
  • Processament i anàlisi de la informació
  • L’explotació de dades: Identificar necessitats, repensar activitats, millorar el funcionament, potenciar l’impacte…

La primera sessió és de 4h presencials i la segona d’1,5h online:

– 23 de novembre de 16h a 20h a Torre Jussana
– 24 de novembre de 17h a 18.30h online

El taller l’imparteix l’Observatori del Tercer Sector en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona | Inscripció

Recommended Posts