20181115_Quina-feinada15.11.2018 | Organitza Observatori de les dones en els mitjans de comunicació

Un dels projectes de l’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació és  Quina feinada!, per tal de facilitar l’accés a recursos que permetin enriquir els projectes d’institucions i entitats que vetllin per al reconeixement i la visibilitat de les aportacions de les dones a tots els àmbits i amb tota la seva diversitat. S’hi poden trobar els continguts de l’exposició del projecte, dos films documentals nascuts del projecte o materials de dinamització.

A més, s’ha organitzat una exposició itinerant que s’inicia a Altafulla aquest 15 de novembre i que posa en evidència la discordança entre la poca visibilitat de les activitats laborals de les dones en els continguts dels mitjans de comunicació i la seva importància social i econòmica.

Recommended Posts