13.07.2021 | Nota de premsa d’Arrels Fundació

La nit del 10 a l’11 de juny vam sortir pels carrers de Barcelona a enquestar les persones que viuen al ras i 289 persones ens van explicar la seva situació. Ho vam fer amb la implicació de 530 persones voluntàries que, al llarg de la nit, van recórrer 65 dels 73 barris de la ciutat, van realitzar les enquestes i van comptabilitzar totes les persones que dormien al ras.

En total, hem detectat 1.064 persones vivint al carrer, una xifra que considerem de mínims. “Fa un any, quan tothom estàvem a casa confinats, vam realitzar un recompte i vam localitzar 1.239 persones vivint als carrers de Barcelona. L’estimació que fem ara parlaria de més de 1.100 persones perquè sabem que hi ha més persones dormint a parcs i jardins i a zones boscoses de la ciutat on no hem pogut accedir”, afirma Ferran Busquets, director d’Arrels. “Aquest descens té a veure, en part, amb la disminució de la mobilitat de les persones a causa de la pandèmia i el tancament de fronteres, i també amb la conversió d’algunes places d’emergència en places estables. No ens podem relaxar, però, en la lluita contra el sensellarisme i les seves causes perquè parlar de més de 1.100 no és una bona notícia”, afegeix.

Les primeres dades resultants de l’enquesta mostren que, de les 289 persones que van participar en l’enquesta, el 91% són homes, el 6,9% són dones i un 1,7% són homes o dones trans. També podem compartir que:

  • El 30% de les persones tenen nacionalitat espanyola i gairebé el 70% procedeixen d’altres països. Ens preocupa que el 17% de les persones que hem entrevistat afirmen ser sol·licitants d’asil.
  • El 20% de les persones es troba en una situació de vulnerabilitat elevada i un 49%, mitjana.
  • Les persones que hem enquestat fa 4 anys i 8 mesos que viuen a la intempèrie.
  • El 46% de les persones diuen haver patit agressions físiques i/o verbals.

El 27% de les persones ens ha explicat que viu al carrer des de fa un any o menys, és a dir, que ha començat a viure al ras durant la pandèmia.

Consulta les dades en detall

Recommended Posts