13.07.2021 | Nota de premsa d’Intress

L’entitat social INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials), ha donat atenció a 33.261 persones durant el 2020, en les àrees d’Infància i Família, Persones Grans, Joves, Igualtat i Gènere, Justícia i Comunitat, Salut Mental, Dependència i altres. INTRESS desplega la seva acció social en els territoris de Balears, Catalunya, Extremadura i Madrid.

A INTRESS, que ja ha complert 35 anys d’activitat, hi treballen 1501 persones, la majoria dones, i compta amb més d’un centenar de persones voluntàries. Els ingressos totals assolits durant el 2020 han estat de 60 milions d’euros, destinats a cobrir el cost de serveis encarregats per les administracions. En l’actualitat, les àrees d’Infància i Família i Salut Mental són les principals en volum econòmic dins de l’entitat. El model propi d’atenció i la cura dels i les professionals son dos dels elements que reforcen la capacitat d’incidència social de l’associació INTRESS.

En l’apartat de serveis a la infància i família, INTRESS en gestiona 63, dels quals destaca l’àmbit d’acolliments i adopcions, els centres residencials d’acció educativa i els de millora de les relacions familiars. En Salut Mental, són 38 serveis, en especial els de millora de les capacitats, pisos amb suport i centres de dia. En Igualtat i Gènere, són 22 serveis i programes, la majoria destinats a donar atenció a dones que pateixen violència masclista, i als seus fills i filles, amb un creixement important els darrers mesos, i 6 obertures de recursos. Mentre, en Justícia i Comunitat es comptabilitzen 19 serveis, tant d’acompanyament a les víctimes en entorn judicial com per fer possible el compliment de mesures penals alternatives. En persones grans són 26 els serveis actius, destacant les residències i els centres de dia, i en discapacitat, 5 serveis amb prop de mil persones que han estat ateses. Un altre dels àmbits rellevants de l’entitat són els centres especials de treball, actius a Barcelona, Madrid i Palma de Mallorca, amb més de 120 persones que donen serveis a clients corporatius.

Sobre Intress

L’entitat social INTRESS (Institut de Treball Social i Serveis Socials), és una associació sense ànim de lucre amb més de 35 anys d’experiència i declarada d’Utilitat Pública. Intress atén a persones en risc d’exclusió social, garantint l’exercici dels seus drets des de l’inici fins al final del seu recorregut vital. Intress està formada per l’Associació Intress, la Fundació Intress per a la Integració i l’Associació per a la salut mental Gira-Sol.

Consulta la memòria

Recommended Posts