28.01.2021 | Propostes per a les eleccions del 14F de la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària

Amb el PIB i l’ocupació en caiguda lliure pels efectes de la COVID-19 i amb un clar descens de la recaptació d’impostos i de les cotitzacions, s’albira un augment del dèficit i del deute públic. Davant d’aquesta situació econòmica més que compromesa, la fiscalitat ha de ser una eina clau per fer front a l’emergència social que caldrà per a la represa i evitar que sigui la ciutadania qui torni a pagar el rebut de la nova crisi.

Plou sobre mullat. La situació derivada de la pandèmia se suma a la crisi mediambiental, l’esgotament dels recursos naturals, l’envelliment de la població, la globalització massiva, i d’altres tendències. Per això, ja és un clam la necessitat de la transformació del nostre model econòmic cap a un nou model alternatiu, més just i solidari, amb visió de gènere i posant en el centre les persones i la cura.

Haurem de ser corresponsables de l’esforç tributari necessari pels reptes del futur immediat i ser-ho amb un caràcter clar de progressivitat i justícia, demanant un esforç més gran a qui més té. Però aquest esforç compartit només és justificable si, des de l’administració, es garanteix un altre model en la gestió de la despesa pública.

Amb aquest objectiu, la Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària proposem un decàleg de mesures de cara a les properes eleccions al Parlament de Catalunya del mes de febrer:

  1. Rebaixar i igualar el mínim exempt en l’Impost sobre el Patrimoni i Impost sobre successions i donacions i suprimir-ne les bonificacions a la quota.
  2. Impost sobre Societats: activant un impost solidari sobre els guanys de les grans empreses amb resultats extraordinaris en l’exercici 2020
  3. Consolidar les modificacions i augments fets en els trams autonòmics a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i equiparant la tributació de les rendes del capital a les rendes del treball.
  4. Apujar l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) per a béns sumptuaris mentre es determina el tipus “0” per a determinats productes sanitaris i d’higiene personal.
  5. Creació d’una Taxa Covid amb tipus impositius entre l’1% i el 3% a partir dels patrimonis d’1 milió d’euros.
  6. Doblar l’Impost sobre dipòsits de les entitats de crèdit (del 0,03% actual a com a mínim el 0,06%).
  7. Taxa Google i Taxa Tobin: Consolidar l’actual proposta d’impostos i accelerar el més aviat possible la recaptació d’aquesta taxa.
  8. Prohibició de contractació i ajudes públiques a empreses amb seus en paradisos fiscals.
  9. Reformar els beneficis fiscals per millorar-ne l’equitat.
  10. Augmentar la tributació per una fiscalitat verda

Decàleg complet en PDF

Recommended Posts