Anàlisi de drogues ABD10.05.2016 | El darrer informe del programa Energy Control, de l’Associació Benestar i Desenvolupament (ABD) alerta de la disminució de la puresa de les drogues més consumides en espais d’oci nocturn, com ara l’èxtasi en cristall, l’amfetamina, la cocaïna i la ketamina. A Catalunya, l’entitat ha emès 23 alertes durant l’any passat.

Servicio de Análisis de Sustancias de Cataluña de Energy Control va analitzar 1.945 mostres durant 2015, de les quals un 82,5% de les de cocaïna, un 70,1% de les d’amfetamina (speed), un 14,9% de les de ketamina i un 10,59% d’extasi en cristall estaven adulterades.

La coordinadora estatal d’Energy Control, Nuria Calzada, ha atribuït l’adulteració d’aquestes substàncies a motius econòmics, i el seu augment pot respondre a factors diversos, com la falta de subministrament de la substància principal o dels seus precursors, per evitar possibles conseqüències legals o per dinàmiques en constant evolució del propi mercat.

La major part de les 23 alertes emeses per Energy Control a Catalunya responia a la detecció de noves substàncies, però també se n’han detectat casos de drogues conegudes com la PMMA, que contenia una quantitat molt alta d’amfetamina iPMMA, potencialment tòxica i mortal.

La cafeïna és l’adulterant més habitual, que actua en el sistema nerviós central i augmenta l’activitat cerebral i l’estat de vigília. El seu consum pot provocar insomni, irritabilitat i taquicàrdia, entre altres. El seu consum crònic s’associa a la síndrome d’abstinència. D’altra banda, la cocaïna és la droga que presenta els adulterants més tòxics, principalment levamisol, fàrmac coadjuvant en quimioteràpia i fenacetina, un analgèsic retirat del mercat espanyol.

Informe del Servei d’Anàlisi de Substàncies de Catalunya Energy Control – ABD (PDF)

Recommended Posts