projecte home_presentacio informe29.06.2015 | Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Home Catalunya va presentar divendres 26 de juny l’Informe Anual sobre el perfil de persones amb drogodependències ateses per l’entitat durant el 2014. Les dades revelen que per primera vegada en els gairebé 20 anys d’història de l’entitat, l’alcohol supera la cocaïna com la substància principal de consum entre les persones adultes en tractament. En els darrers anys, les demandes per alcoholisme no han parat de créixer, fins un 40% dels usuaris l’any 2014, xifra que fa cinc anys era només del 26%.

L’alcohol continua sent la substància més acceptada i permesa socialment, la més consumida per la població adolescent i adulta a Catalunya, la més econòmica, i per tant, la més accessible, i encara amb una molt baixa percepció del risc que suposa abusar-ne.

El consum d’alcohol s’inicia a l’adolescència, però malauradament les persones amb addicció a aquesta substància tarden una mitjana de 19 anys en iniciar tractament a Projecte Home, una xifra molt superior a la d’altres drogues (12 anys), comportant un major deteriorament físic i psicològic i un alt grau d’exclusió social; esdevenint més dificultós i costós el tractament. A part d’això, el 70% dels usuaris per addicció a l’alcohol mantenen un consum associat a altres substàncies, principalment la cocaïna i el cànnabis.

Ampliar informació al web de Projecte Home Catalunya

projecte home_grafica consum

 

 

 

 

 

 

 

Recommended Posts