Nota de premsa de la Taula

29.06.2015 | La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras, ha enviat una carta al Ministre de Sanitat i Afers Socials, Alfonso Alonso, demanat-li el traspàs immediat a la Generalitat de Catalunya dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF, en coherència amb l’última sentència del Tribunal Suprem, publicada el passat 9 de juny, que anul·la el Reial Decret 535/2013 que regulava la distribució de subvencions a les entitats del Tercer Sector Social per part de l’Estat. Amb aquesta, ja són 13 les sentències del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que en els darrers vint anys han donat reiteradament la raó al Govern de Catalunya en aquest contenciós.

En la carta, Guiteras li recorda al ministre que les entitats socials catalanes “ens sentim satisfets per aquesta sentència -que resulta coherent amb les 13 sentències anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem en relació a aquest tipus de convocatòries- ja que sempre hem considerat i defensat que correspon a les comunitats autònomes portar a terme la distribució d’aquests recursos”.

En la carta adreçada al ministre Alonso, la Taula del Tercer Sector reclama que:

1 / el Ministeri transfereixi amb caràcter immediat a la Generalitat de Catalunya la facultat de decisió sobre els projectes a subvencionar en aquest any 2015, i sobre la quantitat a assignar.

2 / Que la suma total assignada a programes socials a Catalunya ascendeixi almenys a 46 milions d’euros, d’acord amb els recursos aportats pels contribuents catalans en el moment de presentar la seva declaració de la renda.

El 2014, a través de la casella “altres fins d’interès social”  de les declaracions de la renda, l’Estat va distribuir 220 milions d’euros a 1.236 programes socials de 469 entitats socials que van beneficiar 6 milions de persones. Però mentre que l’aportació dels contribuents catalans que, lliurement van marcar la casella en fer la seva declaració de la renda, va sumar més de 45 M€, Catalunya només va rebre 30,8 M€, en una situació que es ve repetint any rere any.


Recommended Posts