09.12.2019 | Notes de premsa de La Confederació del Tercer Sector Social i de FEDAIA

  • El deute acumulat de la Generalitat amb les entitats que presten serveis d’acolliment residencial de la DGAIA supera els 13 milions d’euros i La Confederació recorda que es tracta de serveis públics que les entitats estan sostenint amb greus problemes de tresoreria i recorrent a finançament bancari
  • FEDAIA adverteix que els impagaments de la DGAIA a entitats que gestionen serveis d’infància provoquen situacions que vulneren la igualtat d’oportunitats i que els retards i la inseguretat jurídica suposen un incompliment de la Llei d’Infància i de la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de l’infant

La Confederació del Tercer Sector Social de Catalunya denuncia que persisteixen els retards en el pagament dels serveis públics d’atenció residencial a la infància per part de la Generalitat (CRAEs, pisos assistits per a joves, serveis d’emergència, centres d’acollida…), una situació que genera greus tensions de tresoreria a les entitats socials i posa en risc tant la sostenibilitat dels serveis com el compliment de les obligacions laborals.

La Confederació recorda que és la Generalitat qui té la responsabilitat última d’assegurar aquests serveis dirigits a infància i joventut tutelada, i alerta que en aquests moments es poden sostenir gràcies a l’esforç d’entitats i professionals. Com a conseqüència dels retards en els pagaments, les entitats han de finançar els serveis a través de recursos propis o, en la majoria de casos, endeutant-se amb bancs, amb el corresponent pagament d’interessos i l’encariment final dels serveis.

Independentment de les causes administratives que hagin provocat aquests retards, i malgrat que s’espera que en els propers dies es puguin anar pagant algunes factures pendents, La Confederació denuncia que hi ha serveis prestats per valor de més de 13 milions d’euros que a data d’avui no s’han pagat: 6 milions corresponen a factures del mes de setembre que s’havien d’abonar a finals de novembre i 7 milions corresponen a factures anteriors. Davant el perjudici i la complexitat de la situació per a les organitzacions, s’està estudiant la possibilitat de promoure la reclamació dels interessos de demora per pal·liar l’impacte econòmic i posar fi a una dinàmica insostenible per al sector.

A banda de la situació de retards en els pagaments, i des d’una visió més transversal, el Tercer Sector Social fa mesos que reclama un pla de recuperació i millora del finançament del conjunt de serveis socials i d’atenció a les persones que permeti assegurar la cobertura dels drets socials, la qualitat de l’atenció, la sostenibilitat dels serveis i la millora de les condicions laborals de les treballadores. Les tarifes que paga el Govern estan congelades des de fa 10 anys, de manera que les entitats han hagut d’assumir increments de costos com ara l’IPC, l’IVA i els increments salarials vinculats als convenis col·lectius. Si bé en alguns àmbits, com el de l’atenció a la dependència i la discapacitat, s’han començat a actualitzar els preus de referència dels serveis, La Confederació destaca que en el cas dels serveis d’infància no es preveuen millores.

La Confederació és una de les entitats signants del Manifest de la recentment creada Mesa unitària en defensa del sector social i d’atenció a les persones de Catalunya, de la qual formen part el Tercer Sector (La Confederació i la Taula d’entitats), els sindicats majoritaris (CCOO i UGT), els col·legis professionals de l’àmbit social (CEESC, COPEC i TSCAT) i les patronals mercantils del sector (ACRA, La Unió, Acellec, Asade i Upimir). La Mesa ha demanat interlocució política d’alt nivell amb urgència i està a l’espera de la resposta tant del Govern com del Parlament de Catalunya.

Valoració de la FEDAIA

Les entitats d’acció social que treballen amb la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social i, en especial, les entitats que presten serveis residencials per encàrrec de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA) pateixen des de fa mesos retards en els pagaments per part de la Generalitat que suposen una vulneració del dret a la igualtat d’oportunitats, de la Llei d’Infància i de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant. Si bé les entitats representades per la FEDAIA asseguren l’atenció i l’acompanyament als nens i nenes, la inseguretat jurídica i econòmica derivada dels retards i de diverses incidències en el sistema públic de contractació genera greus dificultats, tensions i malestar en les organitzacions i en les professionals.

L’infrafinançament crònic dels serveis socials i d’atenció a les persones, que es manifesta amb especial cruesa en un àmbit que ha de vetllar per “l’interès superior de l’infant o l’adolescent” (Llei 14/2010 dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència) i assegurar la cobertura de les seves necessitats bàsiques, posa en risc la sostenibilitat d’un model de protecció que hauria de ser únic i integral per a tota la població atesa. En el darrer any, aquest model s’ha posat en qüestió i ha donat peu a “un doble sistema de protecció, diferent per a les persones migrants d’arribada recent i regulat amb mòduls i ràtios diferents, la qual cosa pot desvirtuar el sistema de protecció consolidat al llarg de més de trenta anys”, tal com alertàvem fa uns mesos des de l’Aliança formada per FEDAIA, ECAS i FEPA.

Els retards en els pagaments suposen una dificultat afegida i greu, que directament o indirecta, poden afectar el compliment dels drets d’un col·lectiu d’especial vulnerabilitat com és la infància i l’adolescència tutelada per la Generalitat. A causa de les irregularitats i els incompliments per part del Govern, aquest col·lectiu està patint situacions de greuge comparatiu en funció del tipus de recurs residencial en el qual es fa efectiva l’acollida o de qui el gestiona, malgrat tractar-se de recursos de titularitat pública en tots els casos. Les mesures d’emergència adoptades per fer front a l’increment en l’arribada d’adolescents i joves que migren sols ha fet que els diners que perceben les entitats que gestionen els centres en concepte d’estada i despeses (manutenció, roba, desplaçaments, educació, lleure, etc.) no responguin a una única tarifa i no garanteixin, per tant, el mateix nivell de cobertura.

La FEDAIA reclama al Govern que regularitzi tots els pagaments a les entitats pels serveis que presten de manera ininterrompuda i procurant que la situació repercuteixi el mínim possible en l’atenció als infants i joves, i recorda que l’Administració ha de proveir els recursos i habilitar els mecanismes necessaris perquè la infància i l’adolescència tutelada rebin l’acompanyament adequat. A banda de cobrir necessitats bàsiques com l’alimentació, la higiene o la roba, el marc jurídic i el sistema de protecció català preveuen despeses com ara el lleure educatiu o el suport psicològic, que resulten imprescindibles i que recull també la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant.

Recommended Posts