05.07.2017 | Comunicat de premsa d’ASSÍS Centra d’Acollida

  • La moció, aprovada ahir, que persegueix una modificació del Codi Penal, convertiria a Espanya en un dels països precursors a regular el delicte de aporofòbia i permetria incrementar les penes per aquest tipus de delictes, evitant així la seva impunitat

Barcelona, 5 de juliol de 2017. El Ple de la Comissió de Justícia del Senat va aprovar el 4 de juliol de 2017, la moció presentada pel senador d’Units Podem – En Comú Podem, el Sr. Joan Comorera, del Grup Parlamentari Units Podem –En Comú Podem – En Marea, per la qual insta al Govern al fet que reconegui l´ aporofòbia o l’odi cap a les persones pobres en l’articulo 22.4 del Codi Penal, entre les circumstàncies agreujants que ja s’apliquen en l’actualitat.

Des de l’associació ASSÍS Centre d´Acollida:

1.- Ens congratulem d’aquesta iniciativa legislativa, impulsada per En Comú Podem i recolzada per la major part de les formacions polítiques, que persegueix una modificació del Codi Penal, per la qual es puguin incrementar les penes per delictes relacionats amb la aporofòbia, evitant així la seva impunitat.

2.- Instem a l’executiu d’Espanya al fet que iniciï els tràmits necessaris perquè aquesta moció es converteixi ràpidamente en una mesura eficaç per protegir a les persones sense llar enfront de la violència que sofreixen motivada per la seva situació socioeconòmica, i es converteixi així en un dels països precursors a regular el delicte de l´aporofòbia. 

3.- Animem a tots els partits polítics al fet que incloguin als seus programes electorals quantes mesures siguin necessàries per pal·liar el sensellarisme, i evitar la violència directa, social i estructural de les quals són víctimes les persones sense llar.
Violència contra les persones sense llar

Les entitats socials estimen que a Espanya hi ha 40.000 persones sense llar. Segons les dades del Informe de Violència directa, estructural i cultural contra les persones en situació de sense llar a Espanya 2006 -2016, publicat per ASSÍS Centre d´Acollida, cada 6 dies una persona sense llar mor al carrer. Un 20% d’aquestes morts són per agressió. Les víctimes tenen una mitjana d’edat de 48 anys.

Atenent al treball de recerca desenvolupat per l’Observatori HATENTO, del que forma part ASSÍS Centre d´Acollida, un 47% de les persones sense llar a Espanya han estat víctimes de, almenys, un incident o delicte d’odi per aporofobia.

Així mateix, segons l’últim Anuari de delictes d’odi del Ministeri d’Interior, en 2016 va haver-hi una desena d’agressions relacionades amb el menyspreu als pobres, per les 17 de 2015.

Recommended Posts