Imatge-Espai-Família_butlleti-1080x67509.07.2018 | Organitza Associació “in via”

L’Associació “in via” ofereix l’Espai Famílies, un cicle de 3 a 4 xerrades i/o tallers gratuïts adreçades als pares i mares sobre diferents temàtiques relacionades amb el desenvolupament dels infants i adolescents, com poden ser la detecció i prevenció de riscos en les xarxes socials, el repte dels límits i les normes, la prevenció i gestió de situacions de risc com el bullying. No obstant, entenent que és essencial poder donar resposta a les necessitats de cada centre educatiu i/o AMPA, també es poden proposar temàtiques diferents segons les inquietuds de les famílies.

Els cicles de xerrades i/o tallers estan adreçats a mares, pares o tutors legals d’infants i adolescents que es trobin cursant Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària Obligatòria a qualsevol centre educatiu de Barcelona ciutat.

Si hi esteu interessats, adreceu-vos a safi@invia.cat o truqueu al 93 215 56 26 abans del 31 de desembre de 2018.

Espai Famílies

Aquest projecte neix al 2016 com una eina adreçada a les famílies d’infants i adolescents entre els 3 i 16 anys. S’orienta a oferir assessorament i estratègies sobre educació a mares i pares que necessiten acompanyar els seus fills i filles en l’aventura de fer-se grans, per tal de poder prevenir situacions problemàtiques en el futur. La família és el primer espai de socialització i aprenentatge i per això es remarca el seu valor en el desenvolupament dels infants i adolescents.

Recommended Posts