barometre_3rsector14.04.2014 | La Taula del Tercer Sector ha impulsat el Baròmetre del Tercer Sector Social, una eina per mostrar anualment l’evolució de les entitats socials catalanes. Són cridades a participar-hi les 4.000 entitats membres de les 33 federacions que formen la Taula. El qüestionari de la primera onada del Baròmetre està format per 30 preguntes que fan referència a dades d’impacte social, organitzatiu i pressupostari, entre d’altres, dins d’un àmbit temporal comprès entre els anys 2013 i 2014. Es calcula que es pot resp0ndre en 25 minuts i el termini finalitza el 30 d’abril.

Amb el lema ‘Sense dades, no som ningú’, el Baròmetre es realitzarà el primer semestre de cada any, i cada juny se’n publicaran els resultats.

+info: web del Baròmetre | vídeo ‘Si tu respons, el sector creix’ | enquesta

 

Recommended Posts