02.05.2017 | Nota de Premsa de Càritas Diocesana

  • El 77% de les persones ateses per Càritas Diocesana de Barcelona es troben en situació d’atur, i el 12% restant necessiten ajuda tot i tenir un contracte.
  • Malgrat la creació d’ocupació, no s’està reduint la vulnerabilitat de determinats sectors socials a causa dels salaris baixos i d’una alta temporalitat.

Amb motiu de l’1 de maig, Dia Internacional dels Treballadors, Càritas Diocesana de Barcelona reivindica el treball decent com a garantia d’una vida digna. Constatem que no tothom té les mateixes oportunitats per accedir al mercat laboral i tampoc es garanteixen els mateixos drets per tots els treballadors i treballadores.

Actualment, el nombre de treballadors pobres al nostre país no ha parat d’augmentar, arribant fins a un 16% les persones que, tot i tenir una feina, no tenen garantida la cobertura de les seves necessitats bàsiques i requereixen l’ajuda i assistència de l’administració o d’entitats com Càritas Diocesana de Barcelona.

La creació d’ocupació no està reduint la vulnerabilitat de determinats sectors socials a causa dels salaris baixos i d’una alta temporalitat. Si bé la política més eficaç per aconseguir la integració i la cohesió social és la creació d’ocupació, cal que la feina sigui digna, estable i serveixi perquè la persona se senti realitzada i pugui satisfer les necessitats bàsiques.
Hem d’humanitzar l’economia i caminar cap a un mercat laboral que no descarti a ningú, que sigui inclusiu i en el qual la dignitat de la persona no provingui d’un lloc de feina, sinó que sigui intrínsec a la persona mateixa. Amb la situació actual, moltes de les persones que atenem des de CDB no cobra cap prestació ni contributiva i ni assistencial, i per això depenen de la nostra ajuda per tirar endavant. Un 77% de les persones que atenem no té feina, i el 12% restant són treballadors pobres que necessiten suport malgrat tenir un contracte.

Un dels indicadors d’exclusió social més estesos entre les famílies ateses per CDB és la manca de formació per a l’ocupació entre les persones aturades. Comptar amb una formació més enllà dels estudis obligatoris pràcticament duplica la possibilitat de tenir feina, i per això més de 9.000 persones han participat en els més de cinquanta projectes de CDB dedicats a orientar i formar en la cerca de feina.

Creiem que les polítiques passives d’ocupació consistents en els subsidis requereixen una profunda actualització que doni resposta a la complexitat del mercat de treball sense que això suposi major desprotecció per a les persones vulnerables. Tal com hem indicat en altres ocasions, demanem una ràpida implementació de la Renda Garantida de Ciutadania que en aquests moments s’està negociant al Parlament de Catalunya.

Des de CDB afirmem que l’Estat del Benestar ha de donar cobertura a totes les persones perquè cap d’elles caigui en l’oblit. La preocupació principal de qualsevol societat ha de ser que els seus individus puguin viure amb dignitat, decència i igualtat, i per això apostem per una economia solidària que articuli un model vinculat als drets humans.

Recommended Posts