Censa Arrels Fundavió 201716.05.2017 | Arrels Fundació organitza el seu cens de persones sense llar 2017 les nits del 6, 7 i 8 de juny entre les dotze de la nit i les 5 de la matinada per entrevistar les persones que dormen al carrer.  L’objectiu és comptar amb informació qualitativa i útil per afrontar de manera més eficaç la problemàtica del sensellarisme. Fan falta 500 persones voluntàries que sàpiguen català, castellà, anglès, romanès, marroquí o polonès.

Mitjançant les entrevistes, que es faran per parelles, es busca saber quina és la seva realitat. Se’ls preguntarà quant temps que fa que viuen al ras, si pateixen o no violència i sobre el seu estat de salut, si han d’anar sovint al metge o si es troben en situació administrativa irregular, entre d’altres. Amb tota aquesta informació es podrà determinar quin grau de vulnerabilitat pateixen les persones que viuen al carrer.

Formulari d’inscripció

Cens i recompte

Un recompte és una fotografia del nombre de persones que dormen al carrer en un municipi determinat en una nit determinada. El resultat és una xifra de mínims perquè segurament hi haurà més gent que no trobarem. A Catalunya es fa a Barcelona des de fa anys i també s’han començat a fer a altres municipis. En un cens, en canvi, es recull informació qualitativa sobre la situació d’aquestes persones que serveix per detectar situacions de vulnerabilitat i saber quins recursos calen per promoure l’accés a l’habitatge i millorar l’atenció a la persona.

 

 

Recommended Posts