2019032019_practiques-acidh14.03.2019 | Organitza acidH

acidH busca empreses que vulguin establir convenis de pràctiques per als estudiants de l’entitat. Els perfils que ofereixen són d’auxiliar d’hoteleria (cuina i serveis de restauració) i d’auxiliar de serveis d’oficina i serveis administratius en general.

Els alumnes podrien fer pràctiques del 29 d’abril a l’11 de juny (117 hores).

Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de restauració
Les tasques que poden desenvolupar contemplen des de la preparació d’equips, estris i parament de taules; el preservei, servei i postservei en sala i tècniques d’atenció als usuaris; l’assistència en el servei d’aliments i begudes; fins al manteniment i neteja d’instal·lacions, entre d’altres.

Auxiliar d’activitats d’oficina i de serveis administratius generals
En aquest perfil es poden realitzar tasques de fotocòpies, enquadernació i plastificació de documents, guillotinar fulletons o ensobrar. També s’inclouen feines d’Office de Windows nivell bàsic amb programes com l’Excel, Word, PowerPoint i Prezi.

L’auxiliar d’activitats d’oficina també es pot encarregar de la preparació d’espais: sala d’actes, plegar taules, recollir cadires… Així com encàrrecs interns i externs, correspondència, entre d’altres.

Conveni de pràctiques
Per part de l’empresa s’ha d’assignar una persona tutora referent, acordar un pla d’activitats i signar el conveni de pràctiques. L’assegurança d’ACIDH cobreix l’alumnat durant tot el període. No són pràctiques remunerades ni s’ha de cotitzar per ells.

En cas que alguna empresa vulgui col·laborar o consultar dubtes podeu contactar amb Sònia Martos al correu smartos@acidh.org o al telèfon 93 285 99 77.

Recommended Posts