30.05.2012 | ‘La Confederació’ ha alertat a través d’una nota de premsa que les noves mesures de copagament que s’han instaurat en els darrers mesos en els àmbits social, sanitari i de justícia estan causant un fort impacte econòmic i dificultats en la gestió de les entitats socials. Les associacions empresarials d’iniciativa social consideren que en l’aplicació d’aquestes mesures –augment del copagament dels usuaris en els serveis assistencials a la gent gran i dependent, imminents mesures de copagament en l’àmbit sanitari, noves taxes judicials, augment de les taxes de serveis educatius dels infants…- els governs estan obviant la realitat dels col·lectius de persones que reben aquests serveis a través d’entitats socials. Les organitzacions socials –que hauran d’assumir el pagament de les noves taxes, impostos i copagaments dels usuaris atesos per repercutir-lo posteriorment als usuaris o a l’Administració- afirmen no poder suportar el cost d’aquestes mesures, que ja estan repercutint negativament en la fràgil economia del sector.

Recommended Posts