20160704_curs_mentoria04.07.2016 | La Coordinadora de Mentoria Social organitza per als propers 26 i 28 de juliol el curs ‘Gestió d’un projecte de mentoria’.

Aquesta formació neix de la convicció que l’èxit dels projectes de mentoria social depèn de la bona planificació i coherència en la implementació. El curs proporciona una guia pràctica sobre el disseny i gestió d’accions segures i d’alt impacte i sobre la intervenció amb persones en situació d’exclusió social.

La formació treballarà aspectes claus de la mentoria com la captació de persones voluntàries, el rol del mentor, les metodologies i la construcció de la relació de mentoria i el seguiment i avaluació. Tindrà lloc al Casal de Barri Folch i Torres (Reina Amàlia 31, Barcelona) en horari de 10 a 14h. Les inscripcions estan obertes via formulari online fins divendres 15 de juliol. El preu és de 90 euros (amb descomptes per entitats membres de la Coordinadora).

Més informació sobre el curs

Adreçat a:

Persones interessades en la mentoria com a eina d’intervenció social amb persones en risc d’exclusió. Tècnics/ques locals, responsables polítics, treballadors d’entitats i organitzacions sense ànim de lucre que treballin amb col·lectius en situació de vulnerabilitat social.

Objectiu

L’objectiu del curs és oferir una formació bàsica d’introducció a la Mentoria i una guia pràctica pel disseny d’un programa o acció de mentoria social buscant la seva major efectivitat i seguretat.

Aquesta formació es desenvolupa en base a l’estàndard de qualitat i al dossier metodològic aprovats pel Comitè Científic de la Coordinadora Mentoria Social.

El curs ajudarà a:

 • identificar clarament a qui voleu ajudar, i quin canvi voleu que el vostre projecte contribueixi a produir.
 • determinar quin és el model de mentoria més adequat per assolir els resultats previstos
 • identificar quins són els recursos necessaris, els rols i les responsabilitats clau per a la execució efectiva del projecte.
 • dissenyar les polítiques i els procediments que garanteixin la seguretat dels participants.
 • desenvolupar processos eficaços d’accés dels usuaris al projecte
 • crear les eines necessàries de suport al projecte
 • planificar una correcta avaluació del projecte

 

Continguts de la formació

 1. Conceptes bàsics en mentoria social. Els trets bàsics de la mentoria com eina d’intervenció social, els principis bàsics de la Carta Europea de Mentoria, i una visió general sobre les tipologies de projectes de mentoria als diferents territoris.
 2. Descripció del col·lectiu destinatari del projecte. Definirem el col·lectiu beneficiari del programa: trajectòria, context, necessitats. Quines condicions mínimes han de presentar els/les candidat/es a  mentorats/des per a poder ser beneficiaris del nostre projecte? Com explicar la realitat dels beneficiaris als futurs mentors i mentores per tal que la seva mirada faciliti la construcció de la relació de mentoria?
 3. La captació del voluntariat. Analitzarem el procés de captació dels futurs mentors i mentores. Definirem quin perfil de voluntaris és el més adequat per a l’acompanyament que volem que facin als beneficiaris del programa. I en base a això definirem les habilitats i experiència que necessitem que tinguin. També realitzarem una aproximació a la difusió del programa i la selecció de voluntaris/es.
 4. Expectatives del voluntariat. La importància de la formació, les motivacions i l’ajust d’expectatives del voluntariat com un factor rellevant per l’èxit del projecte i el rol del mentor.
 5. Els rols, les habilitats i les competències del mentor o mentora. El rol del mentor/a: funcions clau. Habilitats i competències clau per a ser mentor o mentora: capacitat de guiatge a través de les necessitats del o la mentorat; l’assertivitat; capacitat de comunicar-se, l’escolta activa; i al gestió de les emocions.
 6. La construcció de la relació de mentoria. Com construir la relació de mentoria. El cicle, límits i possibilitats de la relació de proposada. Com abordar la confidencialitat i els dilemes ètics.
 7. Metodologies i consells per les trobades. Eines per assolir els continguts de la relació, la gestió del grup i la relació tècnic/a – voluntari/a. La preparació de les trobades i consells bàsics.
 8. El seguiment i el suport a les parelles de mentoria. Les relacions de mentoria en col·lectius vulnerables requereixen de la supervisó i recolzament de qualitat de l’equip tècnic del projecte. Revisarem les metodologies, recursos i eines disponibles pel seguiment i suport a les parelles de mentoria, així com els elements clau a tenir en compte. Presentarem alguns possibles dilemes ètics als que han de fer front mentors i / o tècnics.
 9. El tancament de la relació de mentoria. Consells pràctics a tenir en compte per fer un bon tancament de la relació. Valoració dels aprenentatges i beneficis del mentor/a i mentorat/da. Protocol de tancament.
 10. L’avaluació. Treballarem sobre com mesurar ’impacte de les relacions de mentoria proposades, a curt, mig i llarg termini.

Recommended Posts