04.06.2016 | La Fundació Hàbitat3, entitat que gestiona habitatge social per a entitats socials i administracions públiques de Catalunya, busca una persona per cobrir la plaça de coordinador/a de Programes de les Administracions Públiques i responsable de l’Àrea social. Es requereix formació superior en Treball Social, Educació Social o equivalent i experiència professional en la direcció de programes, àrees o projectes en dependència de la direcció general, entre altres requisits que podeu consultar a l’oferta (PDF). El termini per a presentar candidatures finalitza el 10 de juliol.

Constituïda el 2014 per la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Fundació Hàbitat3 actualment gestiona més de 250 habitatges. El seu principal objectiu és aconseguir habitatge pels col·lectius atesos per les entitats socials, i ajudar les administracions públiques a disposar i gestionar d’un parc d’habitatge, que no estigui sotmès a les oscil·lacions del mercat privat, i que permeti atendre les necessitats de les persones de manera estable i assequible.

Recommended Posts