L’estudi ‘Diagnosi de les Associacions de segon nivell a Barcelona’ revela que el 84% de les associacions de la ciutat pertanyen a alguna de les 190 organitzacions de segon nivell o més existents  i que, a la vegada, el 78% d’associacions de segon nivell formen part d’organismes de grau superior. La diagnosi també mostra la tendència de les entitats de segon nivell cap al desenvolupament de branques de prestació de serveis i generació de coneixement, en front al rol tradicional de coordinació i representació de les entitats membres. L’estudi és un encàrrec del Consell d’Associacions de Barcelona (CAB) i ha estat elaborat per la Fundació Desenvolupament Comunitari. +info

Recommended Posts