20180628_Proteccio-dades04.09.2018 | Ja estan disponibles els materials formatius utilitzats en les formacions que vam organitzar durant el mes de juliol sobre el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, aplicat des del mes de maig.

 

Recommended Posts