20180904_informe-voluntariat-associacionisme04.09.2018 | Organitza Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya

L’Informe de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya 2018, impulsat per la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector, es presentarà el 13 de setembre a les 12h a la seu central del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Pg. Taulat 266 – 270, Barcelona). La presentació anirà a càrrec del conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.

L’informe sorgeix arran de la Llei 25/2015, de 30 de juliol de voluntariat i foment de l’associacionisme que insta al Govern a elaborar, de manera periòdica, un informe sobre l’associacionisme i el voluntariat a Catalunya. L’estiu de 2017 el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Observatori del Tercer Sector, inicia el procés de disseny i implementació de l’informe, amb l’objectiu que aquest esdevingui un estudi de referència que reculli la situació de l’associacionisme i del voluntariat a Catalunya.

Entre el segon semestre de 2017 i els primers quatre mesos de 2018 s’han realitzat diferents accions coordinades encaminades a generar un diagnòstic de la realitat associativa a Catalunya, abeurant de tres fonts:

  • Els resultats provinents de El Panoràmic de les Associacions 2017, a fi de copsar l’estat de les entitats respecte diferents dimensions substantives (el nombre d’entitats, àmbits en què treballen, forma jurídica …) i organitzatives (persones assalariades, sòcies, voluntàries; els òrgans de govern, els recursos econòmics i els espais).
  • Les enquestes específiques adreçades a persones voluntàries, que han permès incorporar un salt qualitatiu en la diagnosi, aportant en el seu punt de vista.
  • La realització de 10 grups de discussió distribuïts arreu del territori català, gràcies als quals s’ha pogut millorar la interpretació de les dades numèriques i calibrar quin és el parer del sector en relació a diferents aspectes que els afecten.

Per tal d’assistir-hi, us hi podeu inscriure en aquest enllaç.

+ informació al web de la Generalitat

Recommended Posts