20171027_Eina-comunicacio-no-sexista27.10.2017 | Organitza l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació

L’Observatori de les dones en els mitjans de comunicació ha creat el recurs Eina per a una comunicació no sexista per actuar tant preventivament com reactivament davant la creixent sensibilitat de moltes entitats i de la població en general envers les pràctiques sexistes en l’àmbit comunicatiu.

El recurs inclou un qüestionari interactiu en format web amb l’objectiu que es pugui auditar el sexisme en les diferents iniciatives que es puguin portar a terme en aquest àmbit. El qüestionari s’articula a partir de preguntes senzilles tipus test, de resposta tancada. Al final del test, s’obtindrà una qualificació per avaluar si es perceben indicis de sexisme en la comunicació o no i, en cas afirmatiu, quines en són les causes. Per tal d’afavorir aquesta capacitat de regulació i autoregulació, el recurs es composa també d’una anàlisi de casos i d’un decàleg de recomanacions.

 

 

Recommended Posts