Skip to content

04.03.2020 | Nota de premsa del Col·legi Oficial de Treball Social

  • Les treballadores socials reclamen una aplicació garantista del Decret llei 17/2019, que incorpora mesures protectores i preventives que suposen un avenç per fer efectiu el dret a l’habitatge
  • Les professionals continuen atenent situacions invisibilitzades de famílies que ocupen pisos sense regularitzar i queden al marge de tota cobertura o protecció social
  • El desallotjament del Bloc Llavors de Barcelona, amb una actuació policial desmesurada, és un clar exemple de l’incompliment del nou decret amb un alt risc social

Barcelona | 4 de març de 2020

El Col·legi Oficial de Treball Social de Treball Social (TSCAT) es mostra indignat davant l’acord dels jutges catalans de no aturar els desnonaments als quals no s’hagi ofert abans un lloguer social, punt previst al recentment aprovat Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. El col·lectiu professional recorda la funció social d’un bé de primera necessitat com és l’habitatge, que la propietat en el cas de grans tenidors hauria de complir oferint un lloguer social o ampliant els terminis d’aquest lloguer quan les famílies no poden fer front als increments, i assenyala que cal adequar-se als processos d’estabilització personal i social de cada llar. En aquest sentit, recorda als poders públics, incloent els estaments judicials, que han d’assegurar els recursos i mecanismes necessaris perquè les famílies puguin romandre a les seves llars, on tenen construït seu projecte vital i la seva xarxa social, tal com preveu la nova eina legislativa.

Les treballadores i els treballadors socials reclamen una aplicació garantista del decret, en tant que amplia les mesures protectores i preventives que suposen un avenç a l’hora de fer efectiu el dret a l’habitatge, i demanen a les administracions agilitat en la seva aplicació amb protocols unificats i circuits d’atenció eficaços. A hores d’ara, les treballadores socials continuen atenent situacions invisibilitzades de famílies que ocupen habitatges sense regularitzar i queden al marge de qualsevol tipus de protecció social, malgrat el pas endavant que suposa el decret a l’hora de visibilitzar aquesta realitat. El desallotjament ahir del Bloc Llavors de Barcelona, amb una actuació policial desmesurada, és un clar exemple de l’incompliment d’aquest decret.

El Col·legi Oficial de Treball Social de Treball Social (TSCAT) considera que el Decret 17/2019 pot contribuir a ampliar l’insuficient i agònic parc públic d’habitatge sumant els pisos buits en mans de grans tenidors i subratlla que les administracions tenen competències per fer efectiva aquesta mesura. Tanmateix, calen també accions perquè aquest increment permeti donar resposta a totes les famílies que porten mesos o anys esperant un habitatge de la Mesa d’emergència, flexibilitzant els requisits o ampliant els supòsits per poder-hi accedir.

En clau de millora de la legislació, les professionals subratllen l’especial vulnerabilitat de les dones que han patit violències masclistes i, a banda d’aplicar de manera àgil el marc legislatiu actual, demanen apostes polítiques valentes per continuar avançant, com ara la regulació dels preus de lloguer o la provisió d’alternatives dignes quan es produeix la pèrdua de l’habitatge.

Les treballadores socials posen en valor tant la tasca dels moviments socials en la denúncia de la situació, l’acompanyament de les persones afectades i l’impuls de lleis per garantir els drets socials, com la tasca de les professionals que en el seu dia a dia estan al costat de les famílies en situació de risc i vulnerabilitat. En aquest sentit, el TSCAT reivindica la necessitat de comptar amb treballadores i treballadors socials especialitzats en habitatge per acompanyar aquestes famílies i atendre les situacions d’emergència habitacional.