El parlamento del los invisibles, de Pierre Rosanvallon30.02.2016 | L’Editorial Hacer, de la Fundació APIP – ACAM, acaba de publicar el llibre de Pierre Rosanvallon El Parlamento de los invisibles, al qual aporten reflexions Jaume Funes i Fernando Fantova.

En aquest assaig, Rosanvallon presenta el projecte Raconter la vie, que consisteix a un web participatiu que doni resposta a la necessitat ciutadana de mostrar la vida ordinària i que la seva veu sigui escoltada i considerada.

Segons la publicació, aquesta plataforma, basada en la interacció i l’intercanvi seria l’equivalent a un parlament invisible, un experiment social, polític i literari que pretén trencar amb la incomprensió i la infrarepresentació que senten moltes persones en la societat actual.

Pierre Rosanvallon (1948) és un historiador i intel·lectual francès. La seva obra escrita i la seva tasca acadèmica tracten principalment la història de la democràcia, el model polític francès i el paper de l’Estat. És un dels principals teòrics de l’autogestió, en una accepció d’economia política. Actualment, és professor d’història moderna i de política al Col·legi de França i director d’estudis a l’Escola d’Alts Estudis en Ciències Socials (EHESS).

El Parlamento de los Invisibles es pot aconseguir en llibreries. El seu preu és de 8.00 euros.

Recommended Posts