28.09.20220 | Nota de premsa de Fundació Surt

La sensibilització de les empreses i la formació de professionals són claus per desfer la transfòbia que impregna elmercat de treball

El projecte europeu TransVisibles, coordinat per Surt, ha elaborat una guia (PDF) adreçada a professionals, administracions públiques i empreses per tal d’afavorir la inserció laboral de les dones trans, un col·lectiu que sovint ha de fer front a obstacles a l’hora d’accedir al mercat de treball, especialment, en el cas de les visiblement trans i les que es dediquen al treball sexual.

L’estigmatització i l’alt desconeixement per part de les empreses de la realitat i necessitats de les dones trans; les resistències a contractar-les especialment en posicions que impliquen donar visibilitat a una imatge no normativa; situacions d’exclusió derivades de les dificultats per accedir a formació reglada i altres serveis; dificultats per mantenir el mateix lloc de feina un cop feta la transició de gènere, així com dificultats a l’hora d’aprofitar la trajectòria professional i acadèmica anterior a la transició, són alguns elements que conformen la barrera amb què topen moltes dones trans davant del mercat laboral.

“El procés d’empoderament i el desenvolupament de competències no és en si mateix suficient per garantir l’accés i la permanència de les dones trans al mercat laboral, sinó que és imprescindible la sensibilització de les empreses, que sovint tenen gran desconeixement sobre la realitat de les persones trans i aquest desconeixement pot generar resistències a l’hora d’incorporar-les a la plantilla”, explica Alba Elvira, tècnica de recerca de Surt coordinadora del projecte TransVisibles.

Per què és clau tractar el mercat de treball i les oportunitats d’ocupació per a les dones trans, així com reflexions sobre les estratègies d’empoderament de les dones trans en els processos d’inserció laboral, la intermediació amb les empreses i eines per treballar en la sensibilització del personal de recursos humans,són els continguts desenvolupats en aquesta nova guia. Aquest recurs desenvolupa propostes per tal de garantir espais de treball inclusius i inclou també una selecció de bones pràctiques per millorar la situació laboral de les dones trans.

Una eina amb claus contra la transfòbia al mercat laboral

La guia TransVisibles busca promoure recursos per millorar la inserció al mercat de treball de les dones trans i proposa estratègies i mesures per abordar els factors implicats en aquest procés: l’empoderamentde les dones trans, la transformació de la visió de les empreses i la formació de professionals en el camp de la inserció laboral.“Són professionals que poden promoure que el compromís vagi acompanyat d’un canvi de mirada i de mesures per adaptar-se a les necessitats concretes de les dones trans, cosa que també suposa ajudar a prendre consciència i a valorar els avantatges que té per a una empresa comptar amb la riquesa i el potencial que poden aportar les dones trans”, explica Elvira.

La guia elaborada en el marc d’aquesta iniciativa europea aposta per la mirada transpositiva, és a dir, recuperar i fer visible les realitats de les dones trans per posar en valor la seva identitat de gènere que, planteja la guia, “pot presentar-se com una potencialitat o una riquesa en determinats processos de selecció laboral”. El projecte TransVisibles, cofinançat pel programa Erasmus+ de la Unió Europea, es proposa fomentar l’empoderament econòmic de les dones trans, així com millorar les seves oportunitats d’accés i permanència al mercat laboral.

Al costat de Surt, participen en el projecte el Grup d’Estudis en Diversitat Sexual i de Gènere de la Universitat de Vic, Transgender Equality Network Ireland –TENI, d’Irlanda, Háttér Society, d’Hongria, i Bundesverband Trans* –BVT*, d’Alemanya.

Recommended Posts