07.07.2020 | Nota de premsa d’ABD, Associació Benestar i Desenvolupament

El relator especial de Nacions Unides en pobresa extrema, Philip Alston, destaca en el seu informe sobre la visita a Espanya emès aquest dilluns que “tot i que l’economia espanyola està prosperant, no es pot dir el mateix de la meitat de la seva població”. Segons les dades recollides en el document, el 26,1% de la població i el 29,5 % de les nenes i nens es trobaven en risc de pobresa o exclusió social el 2018. 

El successor de Philip Alston, Oliver De Schutter, presenta l’informe al Consell de Drets Humans aquest dimarts 7 de juliol. 

Durant la seva estada a Espanya entre el 27 de gener i el 7 de febrer, Alston va visitar l’Associació Benestar i Desenvolupament ABD i Ecoserveis, dues entitats sense ànim de lucre que treballen conjuntament des del 2013, per entrevistar-se amb cinc persones afectades per pobresa energètica (veure notícia). 

Entre les recomanacions del relator destaca adoptarun programa nacional de renda mínima ben dissenyat i suficientment finançat que permeti a les persones beneficiàries, incloses les menors de 25 anys, viure amb dignitat, circular lliurement per Espanya i amb un enfocament “individualitzat i flexible” per reduir al màxim els tràmits burocràtics. També proposa l’eliminació de les condicions excessives vinculades a la cerca de feina i evitar que les persones beneficiàries es quedin sense prestació per acceptar feines mal remunerades o temporals. A més, indica, hauria d’introduir-se una prestació nacional per infants a càrrec per als progenitors amb menys recursos, així com un pla de prestacions no contributives i universals per a les famílies i persones amb filles o fills a càrrec.

En aquest sentit, sobre l’Ingrés Mínim Vital, el relator de l’ONU avisa: “El Govern hauria de garantir que no es vegi afectat pels mateixos problemes que presenten les prestacions de moltes comunitats autònomes, que sovint arriben a molt poques persones, proporcionen molt poc suport, tenen requisits difícils de complir i limiten l’elegibilitat”. Per això, De Schutter, ha demanat a Espanya que ampliï la cobertura i l’elegibilitat del nou IMV, reduint els tràmits burocràtics.

Des d’ABD constatem aquesta realitat i apuntàvem fa gairebé un mes com moltes de les famílies que estan en programes de l’entitat no podran accedir a aquesta o d’altres ajudes de l’administració per la dificultat dels tràmits, la urgència de la seva situació o per no complir els criteris establerts. Tant és així, que des de programes com Comunitat Activa (Programa d’Inserció laboral), dediquem part dels nostres esforços a ajudar les persones a poder iniciar la tramitació de l’IMV per tal que la seva sol·licitud sigui tinguda en compte. Per exemple, des del 15 de juny, s’han acompanyat unes 75 persones per a poder realitzar aquesta gestió.

Alston també posa el focus en el dret a l’habitatge i insta el Govern a aprovar una nova llei sobre aquest dret, augmentar les inversions en habitatge protegit, desincentivar fiscalment l’existència d’habitatges buits, estudiar la possibilitat d’introduir sistemes per controlar els preus dels lloguers, adoptar mesures per desmotivar la manipulació del mercat d’habitatge per part de “fons voltor” o protegir millor les llars vulnerables contra els talls d’electricitat i donar suport a les persones que corren el risc de quedar-se sense llar davant l’augment de desnonaments.

L’informe demana, entre altres, revisar el sistema educatiu per reduir els nivells d’abandonament escolar prematur, les repeticions de curs i la segregació escolar; sufragar la totalitat de les despeses relacionades amb l’educació d’infants que es troben en risc de pobresa i proporcionar condicions de treball decents i un camí cap a la residència legal que no requereixi anys d’espera i una oferta de feina a temps complet per a les persones migrants. 

Recommended Posts