21.07.2021 | Nota de premsa de La Confederació

  • Es tracta de la proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social, impulsada per La Confederació.
  • La proposta busca també eradicar definitivament el greuge comparatiu entre els serveis de gestió pública directa i els de l’àmbit concertat, impulsant l’equiparació de costos dels serveis, incloses les condicions salarials i laborals de les professionals.

Com a entitat representativa del Tercer Sector de Catalunya, La Confederació ha fet arribar al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups parlamentaris, a les entitats municipalistes i als principals agents econòmics i socials del país la proposta de Llei d’Acció Concertada per la provisió de serveis públics d’atenció a les persones de caràcter social.

La Confederació afirma que aquesta Llei ha de contribuir definitivament a la construcció del model de col·laboració publicosocial que el Tercer Sector Social de Catalunya ve defensant des de fa anys.

  • Un model que, per sobre de qualsevol altra consideració, garanteixi la protecció dels drets socials, l’interès general i la qualitat de l’atenció a les persones, especialment les més vulnerables.
  • Un model que reconegui l’especificitat i la rellevància dels serveis d’atenció a les persones de caràcter social i n’asseguri la cobertura.
  • Un model que, d’acord amb el què permet la normativa europea i estatal, articuli la gestió dels serveis d’atenció a les persones al marge de la Llei de Contractes del Sector Públic, a través de l’acció concertada com a fórmula no contractual.
  • Un model que garanteixi l’eficiència i el màxim retorn social dels recursos públics, en base a una gestió solidària sense afany de lucre.
  • Un model que limiti clarament l’interès econòmic dels operadors que accedeixin a l’acció concertada, atorgant un rol fonamental i estratègic a la iniciativa social, com a part essencial del sistema català de serveis d’atenció a les persones de caràcter social.
  • Un model que eradiqui definitivament el greuge comparatiu entre els serveis de gestió pública directa i els de l’àmbit concertat, impulsant l’equiparació de costos dels serveis, incloses les condicions salarials i laborals de les professionals.
  • Un model basat en el diàleg i la coresponsabilitat per assolir uns objectius compartits: la defensa dels drets socials i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

En paraules del president de La Confederació, Joan Segarra: “Sabem que no serà fàcil, però aquesta proposta entenem que ha de suposar el canvi de paradigma que persegueix el Tercer Sector Social des de fa anys i que, poc a poc, està fent “taca d’oli” i impregnant el discurs polític del nostres governants. Com hem ja dit públicament, en aquesta legislatura serem més exigents que mai a l’hora de reclamar al nou Govern que facin efectius els seus compromisos. És urgent i cal passar de les paraules als fets.”

La Confederació recorda que hi ha un mandat exprés del Parlament de Catalunya perquè el Govern aprovi, en el termini de dos anys – que s’esgota a l’abril del 2022 – un projecte de Llei per a revisar el marc regulador de la gestió concertada de naturalesa no contractual per a la prestació de serveis de caràcter social (disposició final segona de la Llei 5/2020).

Finalment, s’apunta que aquesta proposta de llei presentada forma part del triple marc legislatiu de suport i reconeixement al sector i anirà acompanyada del desplegament de la Llei catalana de l’Economia Social i Solidària i de la Llei del Tercer Sector Social de Catalunya.
Podeu consultar la proposta legislativa en aquest enllaç.

Recommended Posts