01.07.2021 | Nota de premsa de Lafede.cat

El dilluns 5 de juliol es registra al Parlament de Catalunya la Proposta de Llei de creació del Centre Català d’Empreses i Drets Humans, amb el suport dels grups parlamentaris de Socialistes i Units per Avançar, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, Candidatura d’Unitat Popular – Un Nou Cicle per Guanyar i En Comú Podem. La proposta ha estat elaborada pel Grup de Treball d’Empresa i Drets Humans que formen Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global i la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia, ambdues plataformes d’entitats del tercer sector. La proposta ha rebut també el suport d’un gran nombre d’organitzacions i actors socials.

El mateix dilluns a les 11.30h es convoca al Parlament una roda de premsa per a presentar aquesta Llei, després es farà foto. A més dels grups parlamentaris, representants de les entitats impulsores valoraran aquesta iniciativa que suposarà un important avenç en la regulació del sector empresarial en matèria de drets humans i en la defensa del medi ambient. Més de 3.000 empreses catalanes operen a l’exterior, de forma directa o mitjançant més de 7.500 filials.El futur Centre d’Empreses i Drets Humans vetllarà perquè el procés d’internacionalització de la economia catalana no generi impactes negatius, especialment als països més empobrits. El Parlament de Catalunya ja ha mostrat reiteradament el seu suport a la creació d’aquest Centre amb tres resolucions des del 2016 (dos d’elles per unanimitat i la tercera per majoria absoluta). Amb aquest Centre, Catalunya seria pionera en la defensa dels drets humans en el món i en garantir l’actuació responsable de les empreses transnacionals que operen a Catalunya, tal i com s’està sol·licitant des de Nacions Unides.

En què consisteix la proposta del Centre?

El Centre serà un organisme públic i independent que retrà comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de la Generalitat. El seu principal objectiu serà el seguiment i avaluació de l’impacte, sobre els drets humans i el medi ambient de comunitats o regions d’altres països, per part d’empreses amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a Catalunya .

Recommended Posts